28.02.2014, 00:00

Vo finančníctve sa cítim ako ryba vo vode

Michaela Duračková pracuje v lichtenštajnskej banke LLB vo Viedni, kde rozhoduje o úveroch v desiatkach miliónov eur.

„Kontrolujem portfóliá finančných derivátov a informujem privátnych bankárov o ich vývoji. Som členkou úverovej komisie, ktorá raz do týždňa prehodnocuje návrhy úverov, ktoré často dosahujú sumy desiatok miliónov eur,“ to je denná náplň práce Michaely Duračkovej, Slovenky, ktorá pracuje v divízii Credit & Risk v lichtenštajnskej banke LLB vo Viedni. Je zodpovedná za celkové operatívne riadenie úverového rizika a taktiež správne poskytovanie úverov, ktoré sú zabezpečené buď hypotékou alebo portfóliom dlhopisov, akcií, fondov či certifikátov. Zloženie portfólií a hodnoty jednotlivých pozícii, ktoré slúžia banke ako zabezpečenie úverov, denne monitoruje a vyhodnocuje. Analyzuje tiež portfóliá klientov, či sú vhodnou zábezpekou finančných projektov.

Svoje smerovanie si vybrala najmä pre aktuálne krízové časy. „Jedným z faktorov finančnej krízy bolo príliš benevolentné udeľovanie úverov, kde overovanie schopnosti klienta splatiť úver, definovanie potenciálnych rizík z každého jedného financovania a ich monitorovanie boli podcenené. Kríza poskytuje bankám možnosť nanovo sa zorientovať a som rada, že som aktívne zapojená do tejto fázy,“ hovorí s tým, že práve preto chcela spoznať riadenie rizík v praxi.
Popri tejto činnosti sleduje legislatívny vývoj hlavne v Rakúsku, Lichtenštajnsku a Švajčiarsku. „Pravidelne sa zúčastňujem na seminároch a kurzoch organizovaných viedenskou burzou cenných papierov. Denne sledovanie finančných správ je úplnou samozrejmosťou,“ dopĺňa.


 

Celoživotná láska
Svoj viedenský príbeh však začala písať už pred viac ako jedenástimi rokmi, keď tam v rámci ročného pobytu študovala na strednej škole. „Zvažovala som to dlho, ale keďže mám rada výzvy, vybrala som si ťažšiu cestu a nakoniec som vyštudovala controlling a medzinárodný manažment na fakulte ekonómie Viedenskej univerzity. A napokon rodné Vrbové mám stále na skok,“ opisuje svoje začiatky. Vytrvalosti, disciplíne a cieľavedomosti, potrebné pre prácu v bankovníctve, ju naučilo štúdium, ktoré sa veľmi líši od toho slovenského. „Sami si volíte druh aj počet predmetov, neexistuje skupinový študijný plán, nie ste „ťahaný“ skupinou spolužiakov či školským systémom.“ Absolvovala niekoľkomesačné pobyty v Španielsku a Anglicku, pracovné stáže v Nemecku a Česku, konferenciu o financovaní školstva v EÚ v talianskom Ríme. A tiež časť štúdia v Helsinkách, kde spoznala jedno z najkvalitnejších európskych školstiev. Dva roky tiež pracovala na dekanáte fakulty ekonómie ako koordinátorka rôznych projektov.

Bankovníctvo a financie ju lákali od začiatku. „Posledných päť rokov som  finančnú oblasť neopustila a s istotou môžem povedať, že sa v nej cítim veľmi dobre. Moja prvá stáž bola v audítorskej firme, v ktorej som sa spolupodieľala na audite jednej z najväčších rakúskych bank. K odboru financovania a úverového bankovníctva som sa potom dostala prostredníctvom práce v tradičnej rakúskej banke BAWAG, kde som pracovala pred nástupom do LLB.“

Presnosť a tykanie
„Práca v rakúskom bankovníctve je veľmi podobná tej na Slovensku. Obe pracovné kultúry sa prelínajú a sme si viac podobní, ako by sme si možno mysleli.“ Keďže Rakúska republika má AAA rating, znamená to, že vďaka jej špičkovej bonite si môže požičať finančné prostriedky za nižšie úroky. Tieto výhodnejšie podmienky ďalej postupujú na spotrebiteľa. „Podmienky pre úvery závisia aj od niekoľkých ďalších faktorov; začínajúc od úročenia štátnych dlhopisov, cez celkovú ekonomickú situáciu krajiny, až po dopyt po hypotékach a individuálne rizikové prirážky jednotlivých klientov. Čím nižší je príjem klienta, tým vyššia je táto riziková prirážka, ktorá sa odzrkadľuje v úverovej marže,“ vysvetľuje.

Rozdiely podľa nej cítiť najmä z hľadiska legislatívy. „Myslíme v dvoch menách, v eurách a švajčiarskych frankoch. Švajčiarski a lichtenštajnskí nadriadení sú veľmi féroví, spravodliví a korektní. Termíny sa musia dodržiavať na minútu presne a každý míting sa začína presne v dohodnutom čase. Dbajú tiež na to, aby pracovníci dodržiavali work life balance, a tým minimalizovali riziko vyhorenia. Zvláštnosťou pracovnej morálky v Lichtenštajnsku je tykanie, robí tak aj náš riaditeľ. Autorita voči nadriadenej osobe tým vôbec netrpí. Práve naopak, táto pokora, ľudskosť a skromnosť, ktorú vyžarujú a žijú, vo mne vzbudzuje ešte väčší rešpekt. Všimla som si, že kombinácia vedomosti, skúsenosti a pokory sa tu veľmi cení.“

Ministerstvo?
„Čo sa týka mojej budúcnosti, mám svoje ,finančné sny’. Ale všetko, čo som si doteraz plánovala, vyšlo úplne inak. No priala by som si pracovať v Instituto per le Opere di Religione, teda vo vatikánskej banke, ale aj Národná banka či ministerstvo financií sú tiež na mojom zozname best of.“

 

Dotazník

Najväčšie prekvapenie
Žijem v Rakúsku už niekoľko rokov, ale keď mi v júni 2013 zazvonil telefón a dostala som pracovnú ponuku, bol to potešujúci pocit byť objavená. Privilégium, za ktoré som vďačná.  

Najťažšie slovo
„Nein“. Keď už človek nevie, čo skôr spraviť, vtedy je veľmi praktické, ak ovládate toto magické slovíčko. (Smiech.) Seba uchránite od zbytočného stresu a nadriadených a seba samého od sklamania, že ste ich požiadavkám pre nedostatok času nedokázali vyhovieť.

Kultúrny šok
Zažili ho skôr moji rakúski známi, keď som im raz na raňajky uvarila párky. To bolo pre nich absolútne nepredstaviteľné, keďže u nich raňajky pozostávajú hlavne zo sladkého pečiva, z marmelády, medu a podobne.

Slovenské zvyky
Keďže to domov nemám až tak ďaleko, dodržiavam ich aj s manželom na Slovensku, kde sa snažím tráviť toľko voľného času, ako je to len možné.  

Prijatie v Rakúsku
Zatiaľ som sa neocitla v situácii, keď by som mala pocit, že nie som prijatá, či už celkovo do rakúskej spoločnosti alebo iného konkrétneho kolektívu Rakúšanov. Nikdy som nemala pocit, že moja štátna príslušnosť alebo môj materinský jazyk by boli prekážkou v spoločnosti Rakúšanov. Práve naopak, ľudia sa zaujímajú o nás, našu krajinu, zvyky, ekonomiku.

Túžba po domove
Snažím sa byť doma často, po dlhšej absencii sa však skutočne veľmi teším na rodinu a kamarátov. Vrbové pri Piešťanoch zostane stále mojím domovom.

Príklad pre Slovákov
Neodvážim sa poukazovať na konkrétne vlastnosti. Podľa mňa sme si veľmi podobní. Dokonca si dovolím tvrdiť, že Rakúsko a Slovensko sú si viac podobné ako Rakúsko a Lichtenštajnsko. Keby som však mala vypichnúť jednu vlastnosť, tak je to rýchle a menej byrokratické vybavovanie úradných záležitostí. A s poľutovaním musím aj povedať, že rýchlosť, efektivita a priateľskosť štátnych zamestnancov sú tiež o niečo lepšie.

Recept na úspech
Spýtajte sa ma o 40 rokov, teraz však viem, že nepochybne medzi tými ingredienciami musí byť usilovnosť, disciplína, ochota pomôcť, ale „nenechať si skákať po hlave“, a cieľavedomosť. No tiež tak akurát.


Minirozhovor
Mária Fuknová, vedúca oddelenia vzdelávania a rozvoja v Tatra banke pre HN:
Michaela mala vždy hlad po informáciách


Ako si pamätáte na Michaelino pôsobenie v banke?
Michaela uspela v niekoľkokolovom výbere absolventov do ročného Banking Trainee Programu, ktorý Tatra banka realizuje už takmer desať rokov. V rámci programu pracovala na projekte oddelenia kvality, ktoré som v tom čase viedla. Dodnes sme v kontakte.

Aké kvality pre prácu v banke a vo finančnom sektore podľa vás má?
Okrem kvalitného vzdelania a perfektnej jazykovej výbavy je pre Mišku typická mimoriadna húževnatosť, „hlad“ po informáciách, schopnosť rýchlo ich absorbovať a spájať súvislosti.

Ako vidíte jej budúcnosť?
Jej kvality v spojení s príjemným vystupovaním a schopnosťou vytvárať si dobré pracovné vzťahy sú skutočne výborné predpoklady na to, aby dokázala rýchlo napredovať aj ďalej.

Snímky: archív M. Duračkovej a M. Fuknovej

Súvisiace články