01.02.2015, 10:00

Biznis praje introvertom aj extrovertom. Toto sú spovede našich manažérov

Biznis praje introvertom aj extrovertom. Toto sú spovede našich manažérov
Biely tesák v škole to rozbehol
Ani presne neviem, ako zaradiť seba. Prednedávnom som si urobil test na internete a vyšlo mi, že nie som ani extrovert, ani introvert. Asi je to pravda, hoci určite sa neradím medzi introvertov. Viem počúvať, zobrať si z počutého ponaučenie, ale v príhodný čas viem vystúpiť a bojovať o presadenie svojho názoru. Doteraz sa smejem na príhode zo školských lavíc. Neprišiel nám na hodinu vyučujúci a keďže bol v triede veľký zhon, začal som spolužiakom rozprávať o knihe Biely tesák, ktorú som deň predtým dočítal. Sedeli všetci tíško ako peny, až kým nás riaditeľ neprišiel vyhnať na veľkú prestávku. Tam som začal poznávať silu slova a silu správneho momentu.

Najskôr som to skapitalizoval v praxi, neskôr v politike a potom v biznise. Po pár prešľapoch, keď som hovoril rýchlejšie, ako bolo treba, som sa naučil dôsledne uplatňovať slovenské „dvakrát meraj a raz strihaj!“ a „menej je niekedy viac“. Myslím si, že mi to pomohlo aj pri voľbe za generálneho riaditeľa žiarskej hlinikárne. Vystupoval som ako posledný z troch kandidátov a keď som videl, že po prejavoch mojich protikandidátov sú delegáti unavení, povedal som len jednu vetu: „Voľte tak, aby víťazom bolo ZSNP, naša hlinikáreň,“ a suverénne som vyhral v prvom kole. Na prvý pohľad by som povedal, že introvertný typ sa menej hodí do riadiacej funkcie, až kým som nestretol v rámci práce v hlinikárni Nora, vyslovene introvertný typ, ktorý patril k najlepším manažérom veľkej nadnárodnej skupiny. Neskôr som stretal mnoho ľudí, hlavne úspešných podnikateľov, majiteľov úspešných firiem, skromných, vyžarujúcich pozitívnu energiu a vnímavých k okoliu. Môžem skonštatovať, že život, profesia a povolanie sú beh na dlhé trate a dávajú rovnakú šancu všetkým, bez ohľadu na to, o aký typ človeka ide.
Ľudovít Černák, predseda Predstavenstva Sitno Holdingu
S introvertmi je to niekedy ťažšie
Je podľa mňa ťažké kategorizovať, do ktorej skupiny človek patrí, ale myslím si, že povahovo som skôr extrovertka, čo ľudia z blízkeho okolia a kolegovia aj veľmi dobre vedia. Od malička som veľmi komunikatívna. Problémy, prípadne nezrovnalosti potrebujem doriešiť, vykomunikovať okamžite. Komunikujem svoje názory s ostatnými, ale aj poviem, čo si myslím o danej veci. Je však pravda, že vekom sa človek mení, a možno sa častejšie stane, že si aj dvakrát premyslí určitú vec, ako keby impulzívne zareagoval.

Občas extrovert spôsobí ako „rozlietaný“, lebo nás zaujíma veľmi veľa vecí, a teda máme aj málo času. Niekedy som prekvapená, koľko ľudí žije bez záujmu o dianie vo svete, o okolie, o nové veci, a sú vo „vlastnom svete“ šťastní. Samozrejme, aj to je akceptovateľné, len pre mňa ťažko pochopiteľné. Priznávam sa, že mám občas problém spolupracovať s ľuďmi introvertmi, lebo u nich veľakrát pociťujem silný subjektívny postoj k veciam a mám u nich problémy s komunikáciou. Ako v dopravno-logistickej spoločnosti sa u nás vyžaduje tímová práca, kde človek musí aj počúvať, objektívne reagovať a niekedy tiež ustúpiť. Komunikácia je teda v našej práci alfou a omegou. Potvrdilo sa mi, že kto mal u nás problém s komunikáciou, nezvládal túto prácu.

Či je povaha extrovert nápomocná v obchodnom živote? Asi áno. Veľakrát treba vnímať zákazníka v širšom kontexte, a na to potrebujete byť komunikatívni, objektívni, a hlavne otvorení. Samozrejme, treba si nájsť spoločnú reč aj introvertom. Spomínam si na jedno rokovanie, ktoré bolo veľmi ťažké a potrebovalo určitú výdrž, a pritom bol problém len v tom, že som z toho dotyčného len ledva dostala slová či nejaký postoj k veciam.
Ak ich však prelomíte a začne sa s vami rozprávať o problematike, aj introvert sa „otvorí“ – možno pomalšie, ale istotne. No viem potvrdiť, že 70 percent mojich zákazníkov/dodávateľov, s ktorými som v kontakte, sú extroverti. V osobnom živote mám však blízkych ľudí, ktorí sú skôr povahovo introverti, a pritom s nimi vychádzam úplne bez problémov.
Mária Csizmadiová, konateľka spoločnosti Speed Line

 


Prečítajte si aj:
Nie sme mimo. Sme len introverti
Ste introvert alebo extrovert? Keď to viete, môžete si uľahčiť život, hovorí odborníčka
Aká je redakcia HN? Prevažujú introverti
Urobte si osobnostný test aj vy. TU.

Viem byť sám so sebou. Dokonca s radosťou
Definícia introverta obsahuje okrem iného aj tvrdenie, že títo ľudia sa navonok javia ako nespoločenskí. Musím povedať, že to by o mne povedal asi málokto. No napriek tomu, ak by som sa musel rozhodnúť, či som „intro“, alebo „extro“, volil by som „intro“.

Je to však ako s tou povestnou bielou a čiernou: myslím si, že typických „jednofarebných“ introvertov či extrovertov je menej, my ostatní oscilujeme kdesi uprostred. Nikdy som túto otázku zásadne neriešil, ale čím som starší, tým mám pocit, že som „ozajstnejší“, že jednoducho ustupuje do úzadia spoločenská rola osobnosti. Tá je nesmierne dôležitá, ak sa pohybujete v biznis prostredí a najmä keď ste vo veku, keď si chcete niečo dokázať... No ak sa dostávate za túto etapu, môžete si stále viac dovoliť byť sám sebou, a teda aj sám so sebou. Veľa vecí už nemusíte, viac robíte, čo naozaj chcete a cítite, a nekonáte podľa toho, čo sa od vás očakáva alebo čo sa patrí, ale podľa toho, čo vám hovorí vaše vnútro, vaše ja.
Je oslobodzujúce vedieť byť sám so sebou. A ja to viem a cítim sa v tom dobre, a preto sa pri sebahodnotení musím viac prikloniť na stranu introverta.

Aj introvert môže byť úspešný v biznise, samozrejme – ak sa naučí hrať (a dobre hrať) roly, ktoré sa od neho očakávajú a sú v tejto oblasti potrebné. Ako obchodný partner či manažér musíte vedieť nadchnúť, motivovať, viesť, šíriť okolo seba pozitívnu energiu, istotu, presvedčenie, v ideálnom prípade aj sršať vtipom, dobrou náladou, entuziazmom – to ľudia majú radi. A to všetko musí dokázať veľmi presvedčivo zahrať aj introvertný manažér. Samozrejme – ak chce byť úspešný.
To slovíčko zahrať však nemyslím v zlom či falošnom význame slova, mám na mysli zahrať to ako rolu, ako súčasť vašej manažérskej práce. Je jasné, že energetický výdaj môže byť v takomto prípade vyšší, ale ak viete so svojou energiou racionálne narábať, tak to nemusí byť zásadný problém. Život nie je len práca, a ak si občas uvedomíte, že z desiatich pozvánok na rôzne spoločenské podujatia deväť zdvorilo odmietnete, pretože sa vám jednoducho nežiada sa zúčastniť a účasť závisí len od vášho slobodného rozhodnutia, tak je to zrejme prejav toho, že nie ste práve extrovert.
A čo sa spolupracovníkov týka, určite si ich paušálne nevyberám podľa tohto kritéria. Samozrejme, introvertný obchodník môže byť problém, ale viem si predstaviť veľmi otravného obchodníka – extroverta, ktorý vie napáchať viac škody ako úžitku. Ideálne sú zmiešané tímy, kde sa ľudia vedia vzájomne doplniť.
Ľuboš Sirota, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ personálnej a poradenskej firmy McROY Group
Introvertnosť mi nebránila viesť ľudí
V prvom rade som technicky orientovaný, a to, či som introvert alebo extrovert, som naozaj „zistil“ hlboko po štyridsiatke. Niežeby sa vtedy moje správanie zrazu zmenilo, len v rámci nejakého workshopu sme si určovali typológiu. Nezmenil sa môj názor ani vystupovanie, len som trochu lepšie pochopil, prečo mi niektoré aktivity „nejdú“ tak dobre ako iné. Pochopil som, prečo mám problém pripojiť sa k spoločnosti mne neznámych alebo menej známych ľudí, pochopil som aj to, prečo sa rozhovor pre mňa končí vyčerpaním témy, pre ktorú som sa stretol, pochopil som, prečo nikdy nebudem ten, kto spontánne zabáva celú spoločnosť, ale skôr ten, kto si tú zábavu vie taktiež vychutnať a nepotrebuje to príliš dávať najavo.

Zaujímavé je, že moja introvertnosť mi nikdy nebránila viesť ľudí. Len čo som ich dobre spoznal, moje vystupovanie je veľmi iné. Nemám problém presadzovať svoj názor, naopak, často ho presadzujem až príliš, očakávam na druhej strane minimálne také dobré a tak dobre sformulované argumenty, ako ich mám ja. Čo mi nejde až tak dobre, je čítať ľudí a ich vnútorné pohnútky v prípade, ak ich nevedia dostatočne explicitne a štruktúrovane vyjadriť. V tom mi chýba trpezlivosť, mám problém dešifrovať pohnútky, ak nie sú úplne racionálne. Tu mi výrazne pomáha, ak ľudia vedia byť otvorení. Rád komunikujem priamo a očakávam to isté aj od mojich kolegov. Ak sa to naučia a akceptujú toto „pravidlo“, tak sa naša vzájomná komunikácia prestane zadrhávať, či už je na druhej strane extrovert alebo introvert. V zásade si myslím, že typológia a jej poznanie nám skôr pomáhajú rozumieť konaniu členov tímu, ale neurčujú jeho výkonnosť. Tá je oveľa viac podmienená snahou o dosiahnutie spoločného cieľa a stotožnenie sa s ním.
Ondrej Smolár, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti Soitron
S extrovertom sa veci riešia rýchlo
Hovoria o mne, že som extrovert. Podľa mňa mám silné charakteristiky extroverta, sú však situácie a ľudia, pri ktorých som introvert. Moja miera extrovertnosti závisí v mojom prípade od miery dôvernosti a dôvery s ľuďmi okolo mňa. Miera stotožnenia s tým je asi skôr o sebapoznaní a následne o tom, aby ste potenciálne nevystrašili niektorými svojimi reakciami kolegov introvertov. To, že som extrovert, pomáha aj kvalite vzťahu s mojím nadriadeným, ktorý je tiež skôr extrovert. Veci sa tým pádom riešia rýchlo, miera otvorenosti je veľká a obaja vieme, na čom sme.

Dlho panoval v biznis praxi názor, že na to, aby bol človek dobrý obchodník, musí byť silný extrovert . Najnovšie psychologické výskumy však ukazujú, že dobrý obchodník, ako aj dobrý manažér, má v sebe element oboch osobnostných typov. Myslím si, že extrovertnosť pomáha v určitých aspektoch mojej práce, napríklad pri všetkých formách „public speaking“.
Ak by som bol sám v kolektíve introvertov, asi by sa mi pracovalo ťažšie, ale ak je kolektív zmiešaný, introverti sú pre mňa v mnohých aspektoch inšpiráciou a dávajú tímu rovnováhu.
Branislav Vargic, riaditeľ odboru ľudských zdrojov Tatra banky
Vždy som sa rád predvádzal
Úprimne povedané, neviem presne, aká je definícia oboch osobnostných čŕt, ale určite nie som introvert. Nikdy som nebol samotár a vždy som skôr komunikoval a predvádzal sa, než sedel v kúte. Vyvrcholením bola moja amatérska divadelná kariéra, na ktorú dodnes s láskou spomínam. Vždy som tvrdil, že divadlo bolo možno ešte lepšou prípravou na riadenie firmy a biznis než Vysoká škola ekonomická. Rád sa stretávam s ľuďmi, nemám problém vystupovať na verejnosti a moji kolegovia tvrdia, že často z mojej kancelárie odchádzajú s iným názorom, než prišli. Ak to sú príznaky extroverzie, tak asi som extrovert. Ale možno som len ukecaný neutrál. Na druhej strane, vždy dúfam, že introvertom vo svojom okolí poskytujem aspoň trochu priestoru na vyjadrenie ich názoru. Mám pocit, že väčšinou sú múdrejší, zorganizovanejší a systematickejší, čo pre každú firmu môže byť len dobre – ale možno im len závidím ich schopnosť mlčať a dvakrát si premyslieť, čo povedia. Ja príliš často potrebujem dodatočne vysvetliť, čo som ako myslel. Napríklad tieto riadky.
Juraj Heger, riaditeľ vydavateľstva Slovart

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.