29.07.2011, 00:00

Plusy a mínusy eura a slovenskej koruny podľa analytika Juraja Karpiša

Analytik Juraj Karpiš z INESS - Institute of Economic and Social Studies je presvedčený, že zavedením eura sa síce odstránil menový nacionalizmus, ale zároveň došlo k urýchleniu inflácie.

Analýza eura a slovenskej koruny očami analytika Juraja Karpiša z ekonomického inštitútu INESS:

Plusy eura: Zavedením eura sa odstránil menový nacionalizmus – znížili sa náklady na uzavretie obchodu a odstránilo sa kurzové riziko.

Juraj Karpiš. Snímka: archív
Zdroj: archív
Teda to, že pohyb menového kurzu môže produkty a služby našich firiem urobiť nekonkurencieschopnými v zahraničí.

Euro predstavuje čiastočnú ochranu pred následkami nezodpovedného hospodárenia vlády s verejnými financiami. V porovnaní s národnou menou euro je stabilnejšie.

Mínusy eura: Nezodpovedné zaobchádzanie s rozpočtom v iných krajinách eurozóny spôsobí, že na Slovensko padnú obrovské náklady. Záruky, ktoré na seba prevezmeme, prevýšia desať percent hrubého domáceho produktu.

Pre našu ekonomiku je to nevýhodné a znamená to buď vyššie dane, alebo menej zdrojov vo verejnom sektore, napríklad v školstve či zdravotníctve.

Zlé inštitucionálne nastavenie eura umožňuje jednej krajine robiť nezodpovedne finančné rozhodnutia a náklady preniesť na inú krajinu.

Z toho vyplýva riziko rozpadu eurozóny, a s tým spojené obrovské ekonomické náklady. Dôsledkom riešenia súčasných problémov v dlhodobom horizonte je tu riziko rýchlej inflácie.

Plusy slovenskej koruny: Vďaka korune sme sa nemuseli podieľať na nezodpovednosti ostatných krajín eurozóny. Znamená to, že pri korune sme nemuseli platiť za deficity gréckych politikov.

Mínusy koruny: Sú to všetky plusy eura.