10.06.2011, 00:00

Zablokujte toho zlého. Aj na Facebooku

Takmer všetci odborníci sa zhodnú v jednom, najúčinnejším spôsobom, ako zastaviť šírenie kyberšikany, je voliť vhodnú prevenciu. Už niekoľko rokov funguje Softvér rodičovskej ochrany, jednoducho ochranný program, monitorujúci nielen internetové stránky, ktoré dieťa navštevuje, ale účinne blokuje prístup k niektorým nevhodným aplikáciám. Softvér sa dá ľahko a rýchlo nainštalovať a dokonca si nevyžaduje ani rozsiahle IT skúsenosti a znalosti. Z Veľkej Británie a zo Švédska, kde ho vo veľkom využívajú nielen v domácnostiach, ale aj na školách, sa pomaly dostáva aj k nám.

Osvedčený Azet a Pokec
Rodič by mal mať aspoň približný prehľad, s kým dieťa na nete komunikuje a poučiť ho, že ani v internetovej anonymite nie je dovolené všetko – nevyvolávať konflikty, neposkytovať dôverné informácie, svoje fotografie a osobné údaje. Používateľov, ktorí ich bombardujú, napríklad sexuálnymi návrhmi, treba zablokovať a nahlásiť prevádzkovateľovi stránky. Podľa názoru analytika Františka Vrtocha sa v tomto smere osvedčila spolupráca so zoznamovacími stránkami Azet a Pokec.

Verte dieťaťu
Čo robiť, ak k útoku už došlo? Psychológovia radia, treba veriť svojmu dieťaťu a emočne ho podporiť. Na druhej strane, nenútiť svoju ratolesť k priamej konfrontácii s agresorom. O celom probléme sa pokúsiť zistiť čo najviac informácií, či už od dieťaťa, ale aj triedneho učiteľa alebo výchovného poradcu. Ak sa rodič na škole nedočká pomoci, treba vyhľadať pomoc pedagogicko-psychologickej poradne či občianskeho združenia. Na Slovensku je to spoločnosť eSlovensko, zameraná na boj proti šikane, ale aj internetová stránka zodpovedne. sk.