05.09.2008, 00:00

Kto je Hana Gregorová

Slovenská spisovateľka a osvetová pracovníčka Hana Gregorová sa narodila 30. januára 1885 v Martine v rodine farbiara. V roku 1907 sa vydala za Jozefa Gregora-Tajovského. Pracovala v osvetových organizáciách, hrala amatérske divadlo, pôsobila v časopise Slovenský východ a zaujímala sa aj o politický vývoj. Zomrela 11. decembra 1958 v Prahe, pochovaná je v Tajove.