23.03.2007, 00:00

Kto je kto: Štefan Harabin

Štefan Harabin
Dátum narodenia:
4. mája 1957 v Ľubici
Štúdium: Právnická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Bydlisko: byt v bratislavskej Petržalke
Rodina: štyri deti, z toho dve z prvého manželstva
V politike: radový člen KSS do roku 1989
Predchádzajúce zamestnania: od roku 1980 do roku 1982 súdny čakateľ v Košiciach, od roku 1983 do roku 1989 sudca na Okresnom súde v Popdrade, od roku 1990 sudca na Krajskom súde v Košiciach, od roku 1993 do roku 2006 pracoval na Najvyššo súde aj vo funkcii predsedu.