Narodil sa v Sobranciach, vysokú školu absolvoval v Košiciach. Do železiarni v Podbrezovej nastúpil s akademickým titulom ako robotník do kaliarne. Pozíciu špičkového manažéra mu priniesol sám život. Postupne pracoval ako vedúci bezpečnostný technik, roku 1988 sa stal investičným námestníkom, potom výrobným riaditeľom a od roku 1994 až doteraz pôsobí ako generálny riaditeľ Železiarni Podbrezová. Je členom Medzinárodnej asociácie pre rúry a predsedom lobistického Klubu 500 -- podnikateľského združenia, ktoré založili slovenské firmy s viac ako 500 zamestnancami a vášnivým golfistom. Dve nadácie Vladimíra Sotáka podporujú rôzne projekty v horehronskom regióne. Neodmieta pomoc ani chorým a odkázaným občanom v okolí.