19.08.2014, 00:02

Štefánik by sa hanbil. Bratislava je jediné hlavné mesto Európy bez planetária

Kozmické zážitky made in Bratislava? Nové Občianske združenie Slovenské planetária si stanovilo za cieľ vybudovať v metropole planetárium.


Planetáriá na Slovensku sú na rozdiel od tých českých v žalostnom technickom stave. Ilustračná snímka: archív
 

Popularita rôznych bludárskych spolkov na internete niekedy až vyráža dych. Je preto veľmi dôležité neustále podporovať rozvoj kritického myslenia. Proti pavede sa ťažko bráni vyvracaním každého jednotlivého nezmyslu. Dôležité je vybudovať v ľuďoch všeobecný rozhľad, aby sami vedeli rozoznať šarlatánstvo od skutočnej vedy. Do istej miery túto medzeru vypĺňajú populárne dokumentárne seriály dostupné v televíznej ponuke, prípadne internetové stránky a spolky, ktoré nasmerujú potenciálneho záujemcu o prírodné vedy.

Ak chceme, aby naše deti, ale aj my sami, držali krok s dobou a nezaostávali za vývojom vo vyspelom svete, je nutné, aby sme neustále prichádzali do kontaktu s novými poznatkami. Aj na Slovensku máme osobnosti a spolky, ktoré popularizujú vedecké poznatky a zrozumiteľnou rečou sa prihovárajú verejnosti. Či už sú to Martin Mojžiš a Vladimír Černý v Hríbovej Lampe, alebo blogeri a lovci šarlatánov z lovcisarlatanov.sk. Títo všetci majú veľkú skupinu fanúšikov, žiaľ, menšiu ako opačný tábor. Popularita našťastie nemá nič spoločné s pravdou, vypovedá to skôr o dôverčivosti ľudí a ignorovaní faktov.

Hlavolamy v obchodnom centre

Optimizmom, čo sa týka vzťahu verejnosti k vede a inteligentnej zábave, pri ktorej treba aj trochu pohnúť rozumom, ma nedávno naplnila výstava hlavolamov v jednom bratislavskom nákupnom centre a množstvo ľudí, ktorí sa pri týchto hlavolamoch zastavili a riešili ich. Z tohto dôvodu si nemyslím, že toľko kritizovaný obsah našich televíznych staníc odzrkadľuje  potreby a chute celej verejnosti, ale je to skôr dôsledkom pohodlnosti a bezradnosti producentov tvoriť programy s vyššou pridanou hodnotou a ich podaním pútavou formou, ktorá ľudí pobaví a pritom aj niečo nové naučí.

Skupina ľudí s apetítom po sofistikovanejších programoch tu stále je, ale okrem niekoľkých kvalitných dokumentov v televízií a niekoľkých časopisov pre mládež sa domáca popularizácia stiahla do úzadia a prežíva napríklad vo hvezdárňach a planetáriách. Ich rozvoj však ustal niekedy v 90. rokoch minulého storočia. Spomínate si napríklad na bratislavský seriál Okná vesmíru dokorán so známym českým astronóm a popularizátorom Jiřím Grygarom? Smutne, až tragicky vyzerá porovnanie našej osvetovej infraštruktúry s okolitými krajinami, najmä Rakúskom a Českom. Väčšina planetárií na Slovensku používa projektory firmy Zeiss vyrobené pred niekoľkými desiatkami rokov a ako také by mali byť skôr exponátmi v múzeu ako prostriedkami popularizácie vedy v 21.storočí. 

Štefánik by sa hanbil

V súčasnosti prebieha celosvetová vlna digitalizácie planetárií, čo prináša týmto zariadeniam nové využitie. Digitálne planetárium je vysoko obľúbené a navštevované zariadenie so zábavnými vzdelávacími programami.

Nedávno založené občianske združenie Slovenské planetária si stanovilo za svoj cieľ pomôcť digitalizácii slovenských planetárií a vybudovať planetárium v Bratislave. Tento ambiciózny projekt má okrem iného vytvoriť platformu na tvorbu, zdieľanie a výmenu vlastného originálneho obsahu slovenských planetárií najmodernejšími technologickými postupmi s pomocou odborníkov z príslušných oblastí prírodných vied, najmä astronómie a fyziky, ale nielen ich. Všetky informácie o tomto projekte si môžete pozrieť na stránke združenia. Môžete sa tiež pripojiť k výzve, ktorú už podpísalo niekoľko významných osobností a mnoho ľudí, ktorým nie je ľahostajný fakt, že Bratislava je posledným hlavným mestom Európy, ktoré nemá planetárium. Na krajinu, ktorá sa tak hrdo hlási k odkazu generála a astronóma Milana Rastislava Štefánika je to až trápny fakt.

Ak vás astronómia zaujíma, naše združenie organizuje každý piatok v centre Bratislavy verejné astronomické pozorovania. Zpríjemnite si večernú prechádzku a zastavte sa pri našich lektoroch. Tentoraz budeme posilnení o ľudí z Astroklubu Bratislava. Vstup je samozrejme voľný. 

Aj keď žijeme vo svete, ktorý stojí tvárou v tvár akútnym problémom ako je hlad, chudoba, energetika a globálne otepľovanie, predsa nám všetkým astronómia prináša úžitok, ktorý je v dlhodobom horizonte veľmi dôležitý. Ekonomické štúdie opakovane ukazujú, že investovanie do vedy, výskumu a techniky má vysokú návratnosť – nielen ekonomickú, ale aj kultúrnu a to aj nepriamo pre celú spoločnosť vo všeobecnosti – a pomáha krajinám prekonať rýchlejšie obdobia kríz alebo prírodných katastrof. Vedecko-technologický rozvoj a investície krajiny do vedy a techniky sú priamo úmerné indexu ľudského rozvoja – štatistickému parametru, ktorým OSN meria dĺžku života, vzdelanosť a príjmy obyvateľov každej krajiny od roku 1993.


Zdroj: Slovenské planetáriá, astronomy.com, nasa.gov.com