Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
16.12.2003, 00:00

Úspešná implementácia

Spoločnosť Accenture oznámila, že úspešne implementovala moderné procesy v oblasti fakturácie a starostlivosti o zákazníkov pre Slovenské telekomunikácie, a. s. Implementácia prebehla v rámci rozsiahleho IT projektu, ktorý bol realizovaný a ukončený v priebehu necelých dvoch rokov.
Spoločnosť Accenture spolupracovala so Slovenskými telekomunikáciami, a. s., pri dodávke a implementácii komplexných systémov potrebných na podporu nového programu starostlivosti o zákazníkov a fakturácie (CC&B Program -- z angl. Customer Care and Billing Program), ktorý pomohol Slovenským telekomunikáciám, a. s., pripraviť sa na nové konkurenčné prostredie v rámci liberalizovaného telekomunikačného trhu.
"Slovenské telekomunikácie, a. s., mali k dispozícii menej ako 2 roky na komplexnú transformáciu svojich podnikových procesov a organizácie v oblasti fakturácie a starostlivosti o zákazníkov pred liberalizáciou trhu v januári 2003," povedal Ron Weintraub, riaditeľ CC&B Programu v spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a. s. "Rozsiahle skúsenosti spoločnosti Accenture s vývojom a implementáciou podnikových procesov, systémov a organizačných modelov v oblasti fakturácie a starostlivosti o zákazníkov boli pilierom nášho úspechu pri dosiahnutí ambicióznych cieľov CC&B programu v takom krátkom časovom období."
V snahe skrátiť čas potrebný na implementáciu a minimalizovať potenciálne riziká sa implementácia opiera o štandardné riešenie spoločnosti Accenture vyvinuté pre oblasť telekomunikácií -- Accenture Communications Solutions (ACS). ACS predstavuje flexibilnú zostavu vhodne navrhnutých, predkonfigurovaných aplikácií, ktoré podporujú kľúčové podnikové procesy, ako sú fakturácia a starostlivosť o zákazníkov. Uvedené riešenie poskytuje komplexný dizajn v praxi osvedčených podnikových procesov a integračných konceptov a štandardný rozšíriteľný model aplikačnej architektúry. Tieto atribúty sa ukázali ako kľúčové pre bezproblémové zavedenie nového riešenia do existujúceho IT prostredia Slovenských telekomunikácií, a. s.
Komplexné riešenie bolo dodané v krátkych presne definovaných etapách. Prvá fáza sa realizovala v rekordne krátkom období 4 mesiacov od spustenia projektu na začiatku augusta 2001. V rámci tohto krátkeho časového úseku umožnilo implementované riešenie Slovenským telekomunikáciám, a. s., prechod z pulznej fakturácie na časovú fakturáciu na základe CDR (Call Detail Record), zriadiť nové call centrá s viac ako 200 zamestnancami a centralizovať organizáciu na fakturáciu (back office).
Rýchlosť realizácie projektu a flexibilita nového systému umožnili Slovenským telekomunikáciám, a. s., poskytnúť konsolidovaný pohľad na zákazníka, znížiť čas potrebný na uvedenie nových produktov na trh a znížiť transakčné náklady nevyhnutné pre komunikáciu so zákazníkom. Kľúčové prínosy z pohľadu zákazníkov Slovenských telekomunikácií, a. s., spočívajú najmä v zefektívnení spracovania zákazníckych požiadaviek, zvýšení kvality poskytovaných služieb a zabezpečení ponuky nových produktov na báze časovej tarifikácie.
Slovenské telekomunikácie, a. s., a Accenture získali najvyššie ocenenia za rýchlu implementáciu programu na 7. výročnom slávnostnom odovzdávaní ocenení World Billing Awards, ktoré sa udeľujú za najlepšie postupy v oblasti fakturácie. Slovenské telekomunikácie, a. s., sa stali spoluvíťazom ceny "Best Billing Implementation: Telecoms" (Najlepšia implementácia fakturačného systému: odvetvie telekomunikácií) a spoločnosť Accenture sa stala víťazom kategórie "Most Helpful Systems Integrator" (Najužitočnejší systémový integrátor), ktorá oceňuje schopnosti integrátora splniť požiadavky svojich zákazníkov.