Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
21.06.2005, 00:00

Ochrana podnikania pre malé a stredné podniky

Ako súčasť iniciatívy Inteligentná kancelária (Smart Office), určenej malým a stredným podnikom (MSP), spoločnosť HP uviedla na trh portfólio produktov zameraných na ochranu podnikania (Business Protection). Prináša inteligentnejší, jednoduchší a bezpečnejší spôsob, ako pomôcť zákazníkom pri udržiavaní ich firiem v chode prostredníctvom ochrany podnikateľských a obchodných aktivít.
Spoločnosť HP pritom v rámci svojho kompletného portfólia ochrany podnikania kladie dôraz na tri oblasti: ochranu údajov -- riešenia prinášajú podnikom nástroje na automatické zhromažďovanie, distribúciu a ochranu údajov a ich rýchle a cenovo dostupné zálohovanie a obnovovanie. Ochrana bezpečnosti znamená, že malé a stredné podniky dostávajú do rúk nástroje na boj proti čoraz sofistikovanejším bezpečnostným hrozbám. Ich koncepcia, nazvaná "Layers of Security" (Vrstvy bezpečnosti), bola navrhnutá tak, aby pomáhala firmám jednoducho porozumieť, ako sa proaktívne chrániť pred hrozbami, ktorými sú napríklad vírusy, spyware, nevyžiadaná elektronická pošta (spam), prieniky do systému a zastarané bezpečnostné systémy. Kritická dostupnosť zase poskytuje podnikom produkty a služby, ktoré udržiavajú ich obchodné systémy v prevádzke aj počas kritických období, akými sú napríklad výpadky elektrického prúdu, povodne tornáda, alebo iné živelné katastrofy.

Ticketportal.sk