Férová Nadácia O2 odovzdá symbolický kľúč z Nežnej revolúcie až 89 osobnostiam