Čo skrýva kabelka Evity Urbaníkovej?

Kabelka s ľudskou DNA. Prehnaný vtip alebo nové umenie?