Správa tajnej služby Securitate: Ceaušescovmu režimu zostávali iba dni, jeho agenti ale nezaháľali