Kultová dekáda 20. storočia: V dvadsiatych rokoch sa svet radikálne menil, ľudia chceli žiť naplno