Uznávaná psychologička: „Akosi sme pozabudli deťom povedať, že príkazy dávajú rodičia.“

"Digitálny stres" mení psychiku detí. Boja sa skutočného života, tvrdí psychologička