Peniaze zo spoločeného účtu manželov nemusia ísť do dedičského konania. Sú výnimky