Epidemiologička: Zabrániť nákaze covidom v nemocnici je náročné