Detstvo v tieni konzumu. Čo baví naše deti a prečo v porovnaní so svetom zaostávajú?