Dôchodkový automat bude odvíjať odchod do penzie už len pár rokov