Podnikatelia pozor...eKasu musíte používať hneď po jej dodaní od výrobcu