Ako sa „prejesť“ sviatkami bez veľkej ujmy? Skúste to takto