Závislosť ohrozuje aj ženy na materskej

Dieťa pod vplyvom drog. Čo môže urobiť rodič?