Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., sa narodil 18. septembra 1940. Uznávaný pedagóg a psychológ pracoval ako učiteľ na základných a stredných školách, zastával funkciu riaditeľa školy, bol podnikovým aj poradenským psychológom, dekanom Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, výskumným i riadiacim pracovníkom na ministerstve školstva. Po roku 1989 spolupracoval na všetkých koncepciách transformácie nášho školského systému (Duch školy, Konštantín, Milénium). Vypracoval systém tvorivo-humanistickej výchovy, napísal dve desiatky monografií, na konte má mnoho vedeckých a populárnych článkov. V súčasnosti pôsobí ako externý poradca ministra školstva a riaditeľ Ústavu humanitných štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.