17.10.2008, 00:00

Kto je Ivetta Macejková

Predsedníčka Ústavného súdu Ivetta Macejková sa narodila 22. januára 1958 v Bratislave. Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave absolvovala v roku 1982. Po skončení štúdia pracovala ako podniková právnička v Pozemných stavbách Bratislava. V justícii pracuje od roku 1992 -- pôsobila na krajskom, okresnom i Najvyššom súde. Vo februári 2007 ju prezident Ivan Gašparovič vymenoval za predsedníčku Ústavného súdu SR.