26.09.2018, 13:27

Belgická kráľovná matka utrpela v Taliansku cievnu mozgovú príhodu

Späť na článok