Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
04.11.2021, 16:54

V Bratislave sa stretnú najväčšie európske kapacity na riešenie bezdomovectva

Prebiehajúca pandémia zvýraznila potrebu dostupného bývania, poukázala na systémové nedostatky pri riešení bezdomovectva a inšpirovala aj vznik nových nástrojov. Zároveň potvrdila dôležitosť zmeny prístupu – od krízovej pomoci k ukončovaniu bezdomovectva.

V Bratislave sa stretnú najväčšie európske kapacity na riešenie bezdomovectva
Zdroj: archív Mafra Slovakia

Na Slovensku sa v piatok 5. novembra zídu stovky odborníkov na ukončovanie bezdomovectva z celej Európy. Konferencia, ktorú organizuje FEANTSA (európska sieť národných organizácii na riešenie bezdomovectva) spolu s OZ Proti prúdu, vydavateľom NOTA BENE, prinesie okrem iného ponaučenia z pandemického obdobia a príklady efektívnych riešení tohto naliehavého problému.

Na konferencii, ktorá sa uskutoční pod záštitou Zuzany Čaputovej, prezidentky Slovenskej republiky, sa v bratislavskej Starej Tržnici stretne takmer tristo expertov na ukončovanie bezdomovectva z celej Európy. Konferencia spája odborníkov z rôznych prostredí od akademikov, výskumníkov, poskytovateľov pomoci z neziskového sektora, politikov až po tvorcov lokálnych a národných politík, ktorí sa tejto hybridnej konferencie zúčastnia fyzicky aj online.

„Konferencia ponúka jedinečnú príležitosť inšpirovať sa skúsenosťami najväčších odborníkov z celej Európy a zoznámiť sa s najúspešnejšími projektami. Bezdomovectvo je možné ukončovať aj u nás na Slovensku. Potrebujeme na to len odvahu hľadať iné riešenia, na aké sme boli doteraz zvyknutí. Iba polievky a zimné nocľahárne nestačia. V rámci systémových riešení je nevyhnutné výrazne zvýšiť príspevok na bývanie a sprístupniť ho širšej skupine ľudí. Je jedným z kľúčových nástrojov na ukončenie bezdomovectva – spolu s nájomnými bytmi a podpornou službou priamo v bývaní,” povedala Nina Beňová, spoluorganizátorka konferencie zo združenia Proti prúdu.

FEANTSA je najvýznamnejšou európskou platformou, ktorá spája národné organizácie na riešenie bezdomovectva z celej Európy. Zastrešuje 120 organizácií z 30 krajín.
Freek Spinnewijn, riaditeľ FEANTSA povedal: „Teší nás, že sa výročná FEANTSA konferencia o bezdomovectve bude konať práve v Bratislave. Konferencia sa dotkne mnohých tém, ale do veľkej miery sa bude zaoberať prístupom k bývaniu, ako kľúčovému faktoru riešenia bezdomovectva. Bez bývania nie je progres v téme bezdomovectva možný. Chceli by sme, aby konferencia povzbudila slovenských odborníkov a neziskové organizácie, aby spojili sily pri príprave prvej národnej stratégie ukončovania bezdomovectva.”

Naliehavosť problému a stúpajúci počet ľudí bez domova v celej EÚ viedli tento rok k vzniku Európskej platformy na ukončenie bezdomovectva. V tzv. Lisabonskej deklarácii z júna tohto roka sa prvýkrát spojili všetky členské štáty s cieľom hľadať spoločný postup pri ukončovaní bezdomovectva. Slovenská republika sa spolu s ďalšími signatármi zaviazala k ukončeniu bezdomovectva do roku 2030. FEANTSA ako člen platformy aktívne napomáha k tomu, aby sa tieto ciele splnili.

OZ Proti prúdu za dvadsať rokov svojej existencie pomohlo viac ako 5000 ľuďom bez domova získať dôstojný príjem, sebaúctu a šancu na dôstojný život prostredníctvom pouličného časopisu NOTA BENE v 18 mestách Slovenska. Odborne sa podieľa na tvorbe systémových riešení bezdomovectva na národnej aj lokálnej úrovni. V programe Bývanie pomáha ukončovať bezdomovectvo v nájomných bytoch s využitím prístupu Housing first a s pomocou Sociálnej nájomnej agentúry. OZ Proti prúdu je členom organizácie Feantsa.

„V týchto ťažkých pandemických časoch je pre nás cťou spoluorganizovať celoeurópsku konferenciu, ktorá upriami pozornosť na bezdomovectvo. Workshopy predostrú dobrú prax úspešných krajín ako riešiť bezdomovectvo na národnej i lokálnej úrovni. Stačí ju začať realizovať. Verím, že je to jediná cesta ako zachovať nielen dôstojnosť a životy ľudí bez domova, ale aj našu vlastnú dôstojnosť ako komunity ľudí, ktorá má kapacity a zdroje pomôcť tým najzraniteľnejším,” povedala Zuzana Pohánková, riaditeľka OZ Proti prúdu.

Hlavná prednáška Ponaučenia z pandémie a ich cena sa zameria na to, ako môžeme napĺňať záväzok ukončovania bezdomovectva v „novej realite“. Inšpiráciou k tomu bude aj workshop Ukončovanie bezdomovectva v krajinách východnej Európy, ktorý predstaví prístupy k riešeniu bezdomovectva v Českej republike a na Slovensku. Takisto diskusia Pohľad späť: Poučme sa z chýb iných o skúsenostiach krajín, v ktorých rastie počet ľudí bez domova, hoci už pred 10 rokmi chceli bezdomovectvo ukončiť a mali na to zdroje, postupy aj odborné výskumy.
Hovoriť sa bude aj o stúpajúcom počte mladých ľudí bez domova či o premene hotelov na bývanie pre ľudí bez domova. Podnetný workshop Ukončovanie bezdomovectva na lokálnej úrovni predstaví mestá, ktoré sa posúvajú z manažovania bezdomovectva k modelu housing first s výhľadom na úplné ukončenie bezdomovectva.