16.02.2017, 11:30

Bratislava získava virtuálnu pamäť. Pozrite sa, čo v nej nájdete

Projekt Pamäť mesta Bratislavy aj vďaka Univerzite Komenského sprístupní odborníkom aj laikom dejiny mesta v elektronickej podobe.

Budova Filozofickej fakulty UK v čase, keď patrila ešte Ministerstvu s plnou mocou pre správu Slovenska (1919 – 1927)
Zdroj: www.PamMap.sk

Portál PamMap, ktorý už funguje v testovacej prevádzke, má priniesť odborné texty s najstaršími hmotnými nálezmi ako sú staré písomnosti, novšími obrazovými materiálmi typu pohľadníc a fotografií a najnovšími audio a videospomienkami pamätníkov za nedávne desaťročia.

Portál vznikol ako vedľajší produkt, keď univerzita pripravovala 5-zväzkové dejiny Bratislavy. „Pri príprave štvrtého a piateho zväzku sa nám nahromadilo veľa materiálu, ktorý sa do knihy nezmestí. Uvažovali sme preto, že vytvoríme špeciálne DVD nosiče. Od nich bol už len krôčik k myšlienke pamäťového portálu, ktorý na rozdiel od ,ukončenéhoDVD je otvorený,“ približuje autor projektu doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD., z Katedry archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty UK.

Na projekte okrem univerzity spolupracujú aj Archív Pamiatkového úradu SR, Archív mesta Bratislavy a súkromní zberatelia. PamMap je určený širokej verejnosti, ale vďaka účasti historikov či pamiatkarov má ambíciu byť špecializovaným portálom s vedeckým využitím.

Spolupracovníci a dobrovoľníci zatiaľ zdigitalizovali vyše 100-tisíc pamäťových jednotiek, ktoré sa budú postupne pridávať na portál.

„Unikátnosť portálu spočíva v dvoch elementoch. Prvým je jeho komplexnosť. Na rozdiel od tzv. rezortných portálov je totiž PamMap univerzálnym portálom pre akékoľvek formy digitalizovaného historického kultúrneho dedičstva – od pästného klinu cez obrazové pramene až po audiospomienky a videá. Druhou podstatnou inováciou je spojenie troch foriem výstupov do jedného – portál zjednocuje databázu, encyklopédiu a historický atlas mesta,“ uvádza Šedivý.

Hlavná budova Univerzity Komenského, v tom čase nazývaná „palác“, na pohľadnici odoslanej 2. 3. 1939
Zdroj: www.PamMap.sk

​Slovensko na rozdiel od okolitých krajín nemá ani jeden historický atlas mesta. PamMap.sk ho už sčasti zastupuje. Vďaka portálu si užívateľ môže cez súčasnú Google mapu preložiť historickú mapu z vybraného obdobia a vyhľadávať GIS-lokalizované digitalizáty pamäťových jednotiek.

Do projektu sa môžu zapojiť nielen inštitúcie, ale aj súkromní zberatelia, ktorí disponujú často unikátnymi a doteraz nepublikovanými pamäťovými prameňmi.

„PamMap je nielen jedinečným príkladom prepojenia našej univerzity a našich vedcov s dejinami Bratislavy, ale je aj unikátnou virtuálnou bránou k histórii mesta v rámci celej Európy. Verím, že sa stane živým miestom stretnutí záujemcov o historickú mapu Bratislavy z radov odbornej i laickej verejnosti, ktoré budeme môcť obohacovať o prípadné ďalšie vzácne poznatky, diela a informácie. Ráčte vstúpiť,“ pozýva rektor univerzity prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.