Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
10.06.2010, 13:07

Daniel Strož napísal básnickú knižku za jednu noc

Autor s rozsiahlou literárnou, vydavateľskou a životnou skúsenosťou Daniel Strož predstupuje pred čitateľa s knižkou Ta chvilka mi z mysli neunikla, ktorej text vznikol počas noci z 25. na 26. apríla 2010.

"Výsledkom bezsennej noci zrelého básnika je po dlhých rokoch vzájomného vzťahu jeho úprimná spoveď primárne adresovaná svojej milovanej a milujúcej partnerke. V tomto zmysle knižka potvrdzuje skutočnosť, že dielo sa v autorovej duši vyvíja ako plod, ktorý v procese písania náhle, na základe neudržateľného vnútorného pretlaku prichádza na svet, aby prekvapilo aj svojho pôvodcu," uviedol pre TASR recenzent knihy Pavol Janík.

Podľa neho publikácia zároveň vyjadruje súhlas s presvedčením, že v poézii je opodstatnenejšia viera v báseň ako viera v akokoľvek komponovanú zbierku lyrických útvarov. Útla knižočka je teda nielen napísaná jedným dychom, ale aj určená na kontinuálne čítanie, keďže v nej organický celok tvorí zoskupenie 49 štvorverší, v ktorých sa posledný verš stáva prvým veršom nasledujúceho kvarteta. Autor uplatňuje striedavý rým, teda zvukovú zhodu zakončení prvého verša s tretím a druhého so štvrtým.

"V brilantnej inštrumentácii Stroža uvedené formálne riešenia nie sú iba efektnou dekoráciou a ukážkou poetickej zručnosti, ale logickým vyústením veršov zdôrazňujúcim ich rytmické a imaginatívne kvality," hodnotí zbierku Janík.

Strož bol poslanec Európskeho parlamentu (2004--2009), je renomovaný publicista v českom, nemeckom i celoeurópskom kontexte. Jeho nová intímna lyrická spoveď umožňuje nazrieť do duchovného vesmíru tohto človeka, ktorý svoj život zasvätil mnohým podobám hľadania vhodných podmienok na slobodný rozvoj ľudských bytostí. Bol a zostal zanieteným odporcom totalitarizmu bez ohľadu na to, či násilne udržiavaná politická jednoliatosť používa ľavicovú alebo pravicovú rétoriku. "Pred tridsiatimi piatimi rokmi založil v Mníchove významné exilové vydavateľstvo Poezie mimo domov (PmD), preto jeho básne doma i v slovenskom prostredí vzhľadom na jazykovú blízkosť češtiny pôsobia absolútne bezbariérovo," dodal Janík.

Kniha vyšla v Příbramskom vydavateľstve Periskop, v edícii Báseň na sobotu.