22.07.2020, 12:25

Spoznajte jeden z najväčších pevnostných systémov Rakúsko-Uhorska, stráži ho Kamenná panna

Späť na článok