Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
24.10.2019, 14:00

Jedna z najväčších investícií do kultúrnej stavby: Pozrite si vizualizácie novej podoby Slovenskej národnej galérie

Výsledný projekt sa realizuje na základe víťazného návrhu architektov Martina Kusého a Pavla Paňáka.

Jedna z najväčších investícií do kultúrnej stavby: Pozrite si vizualizácie novej podoby Slovenskej národnej galérie
Zdroj: Vizualizácia Ján Krížik

Úloha zrekonštruovať areál Slovenskej národnej galérie je aktuálna už tridsať rokov a akútna od zatvorenia Premostenia z havarijných dôvodov v marci roku 2001. Rekonštrukciu však potreboval celý areál, ktorého podoba sa hľadala v dvoch verejných architektonických súťažiach (2003, 2005).

Výsledný projekt sa realizuje na základe víťazného návrhu architektov Martina Kusého a Pavla Paňáka. S výstavbou sa začalo 15 rokov po uzavretí Premostenia odovzdaním priestorov konzorciu Hornex-Strabag, ktoré vzišlo zo súťaže zabezpečovanej MK SR a zriadením staveniska v januári 2016.

V galérii si pozrite vizualizácie rekonštrukcie areálu Slovenskej národnej galérie:

Rozsiahla rekonštrukcia

Rekonštrukcia sa týka rozsiahleho areálu, ktorého súčasťou sú jednotlivé budovy, ale aj pasáže, nádvoria, námestie a iné verejné priestory. Aj preto sa stavba, pôvodne plánovaná na 36 mesiacov, realizuje ako celok.

„Momentálne pracujeme s predbežným termínom ukončenia stavebnej časti v júli 2021, ktorý sme na jar zahrnuli do prípravy podkladov na Uznesenie vlády. Keďže stavba pokročila a mnohé skutočnosti sú odhadnuteľné, pristúpili sme k príprave projektu interiéru a stálych expozícií, ich realizácia by mala plynulo nadväzovať na dokončenie stavby. K 30. septembru 2019 bolo preinvestovaných 24 133 182,33eur, čo predstavuje 49,54% súčasného rozpočtu,“ hovorí generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá.

„Uvedomujeme si, že rekonštrukcia areálu národnej galérie je jednou z najväčších investícií do kultúrnej stavby, vlastne je to prvý pôvodný projekt, ktorý vznikol po revolúcii v roku 1989. Je symbolom nášho vzťahu ku kultúre a kultúrnemu dedičstvu, ale aj samozrejmým prihlásením sa k európskym hodnotám. Takto k rekonštrukcii od začiatku pristupujeme,“ vysvetľuje Alexandra Kusá.

„Chceme vytvoriť a následne dôstojne prevádzkovať moderný areál, ktorý by prispieval k vzdelávaniu a kultivácii spoločnosti namiesto toho, aby ju rozdeľoval. Chceme ukázať, že kultúra a vysoké umenie sú podstatou našej spoločnosti a nielen záležitosťou elít,“ dodáva Kusá.

Koľko to bude stáť?

Slovenská národná galéria pripravila podklady pre MK SR na prípravu Uznesenia vlády (s DPH):

 • 7 063 867 eur - plánované rozšírenie investičnej úlohy o prípravu a dodávku interiéru stavby
 • 2 731 458,92 eur - služby súvisiace s projektovaním, úpravou projektov na nové legislatívne zmeny a európske normy, inžinieringom, revíziami, stavebným a autorským dozorom, kontrolnými meraniami a skúškami
 • 10,988 milióna eur - navýšenie finančných prostriedkov na realizáciu stavby (v súvislosti s Uznesením vlády č. 710/2015, č. 288/2016, č. 136/2017)

Nový termín ukončenia stavebnej časti je naplánovaný na 31. júl 2021 a termín dokončenia interiéru a expozícií sa predpokladá 31. mája 2022.

Pozrite si prehľad dokončených celkov v roku 2019:

 • novostavba 9-podlažného depozitárneho domu (Sarkofág)
 • sanácia všetkých oceľových konštrukcií (Administratívna budova, Premostenie, Nové krídlo)
 • nové podlažie a fasády Administratívnej budovy
 • nové prestrešenia na jednotlivých budovách
 • sanácia a zabezpečenie všetkých suterénov
 • fasády na Dedečkovom Premostení, ktoré odkrylo jeho finálnu podobu
 • konštrukcie veľkej dvorany a krídla nových expozícií do Riečnej ulice
 • všetky fasády historických Vodných kasární
 •  tzv. Hongkongská ulička vrátane prestrešenia
 • prekládky plynárenských sietí, dve nové studne, exteriérové trasovanie vzduchotechniky a ostatná základná infraštruktúra v exteriéroch
 • stavba by mala byť do zimných mesiacov uzavretá; presun stavebných prác do interiérov

Rekonštrukcia, dostavba a modernizácia areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave:

Architekt pôvodnej stavby: Vladimír Dedeček
Architekti prestavby: Martin Kusý a Pavol Paňák
Projektant: Architekti BKPŠ / Kusý – Paňák
Dodávateľ stavby: konzorcium Hornex – Strabag
Špeciálny dozor: SGS Czech Republic, s. r. o. (do 2018)
Podpis zmluvy: 28. december 2015
Pôvodná dĺžka výstavby: 36 mesiacov
Predpokladaný termín ukončenia: 31. júl 2021
Investičný náklad akcie: 48 718 937 eur s DPH
Investičný náklad na zhotovenie stavby: 45 600 000 eur s DPH
Hrubá podlažná plocha celej investície: 27 911 m2
Čistá výstavná plocha po výstavbe: 5 385 m2
Čistá depozitárna plocha: 1844 m2
Stavebné objekty: SO1 Premostenie, SO2 Administratívna budova, SO3 Nové expozície, SO5 Vodné kasárne, SO6 Nádvorie, SO7 Nový depozitár, SO8 Hongkongská ulička

Zdroj: Tlačové správy

Ticketportal.sk