Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
04.10.2018, 10:53

Virtuálna realita, technológie aj provokácie. Spoznajte našich najlepších mladých umelcov

Ikonické priestory bývalého obchodného domu Dunaj prilákali autorov projektu Cena Oskára Čepana.

Virtuálna realita, technológie aj provokácie. Spoznajte našich najlepších mladých umelcov
Zdroj: Cena Oskara Čepana

Od štvrtka 4. októbra do 26. októbra 2018 bude v OD Dunaj výstava štyroch finalistov tohtoročnej ceny - Lucie Mičíkovej, Adama Novotu, Emílie Rigovej, Borisa Sirku - s názvom Time After Time. Výstava má byť najdôležitejším komunikačným nástrojom a odborným výstupom Ceny Oskára Čepana 2018. Jej trvanie obohatí rad sprievodných podujatí.

"Novou filozofiou Ceny Oskára Čepana je dôraz na umelecké myslenie a prax umelcov a umelkýň – usiluje sa rešpektovať kontext, v ktorom ich tvorba vzniká a následne vytvoriť platformu pre ich plnohodnotné predstavenie verejnosti.

Preto sa autentické priestory ateliérov v Prahe, Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach stali východiskom pre uvažovanie o tohtoročnej finálovej výstave, o sprievodnom programe, ako aj o filmových medailónoch, ktoré autorov približujú verejnosti," povedala Lucia Gavulová, nová riaditeľka Nadácie – Centrum súčasného umenia, organizátora Ceny Oskára Čepana.

Zdroj: Cena Oskara Čepana

U Borisa Sirku sa prelínajú maľby, kresby, objekty, site-specific inštalácie, súčasná hudba, video a zvukové diela či experimentovanie s filmom.

Výstavný projekt obsahuje živé umelecké vystúpenia v rôznych formách – diskusie, performancie, tanečné a hudobné prezentácie, ako aj participatívny happening. Pre organizátorov, a najmä pre samotných finalistov, je výstava, ktorá sa rozvíjala organicky v konštruktívnej spolupráci celého tohtoročného tímu, najdôležitejším komunikačným nástrojom a odborným výstupom Ceny Oskára Čepana 2018.

Zdroj: Cena Oskara Čepana

​Adam Novota v aktuálnom sociálnom projekte o M. R. Štefánikovi takto pracuje s pojmom utópie, ktorý priamo prepojil s výstavným priestorom s použitím živej performancie a virtuálnej reality.

"Miestom na konanie projektu finále Ceny Oskára Čepana 2018, pre ktorý sme vzhľadom na a obsah projektu zvolili tentokrát aj podtitul, sa stal nevýstavný priestor ikonickej postmodernej stavby bývalého obchodného domu Dunaj, ktorý sa nachádza na bratislavskom Námestí SNP.

Dejiny ale aj nedávne udalosti v krajine, situácia v centre mesta a stav budovy, v akom sa dnes nachádza, podporili celkovú atmosféru revolty ale aj nádeje vo finále Ceny. Cena Oskára Čepana, 2018 určite nie je len pokračovaním užitočnej štafety oceňovania a podpory kariéry mladých tvorcov, ale predovšetkým relevantnou inštitúciou, ktorá v Nadácii - Centre súčasného umenia v kontinuite rokov významne prispievala do diskurzu súčasného slovenského vizuálneho umenia s medzinárodným presahom.

Ako progresívna platforma na prezentáciu aktuálnych ideí trendov v súčasnom umení a jeho teórii má nenahraditeľné miesto na scéne ," povedala kurátorka výstavy Lucia Gregorová Stach.

Zdroj: Ivan Svoboda, Cena Oskara Čepana

​Lucie Mičíková pracuje s výtvarným jazykom vlastnej špecifickej ikonografie, plynule prechádzajúc z maľby do kresby a objektu.

Opustené obchody a neskôr kancelárie poskytujú výhľad na námestie, ktoré bolo svedkom najväčších revolučných zmien v nedávnych dejinách krajiny. Dnes ich môžeme považovať za modernú ruinu, ktorá si pamätá množstvo vecí, ale najmä udalostí a ľudí.

Finalisti ju citlivo prekryli novou vrstvou svojich umeleckých diel. Práve vízie a kreativita umelcov a umelkýň vnášajú do vyprázdnených ruín druhý život, odpočítavajú im ďalší čas. Nový začiatok je tak metatémou tohtoročného finále Ceny Oskára Čepana. Veď, ako je viac či menej zrejmé aj z prezentovaných diel, vznikalo v atmosfére krízy hodnôt, ale aj túžby po lepších inštitúciách a spravodlivejšej spoločnosti.

Zdroj: Cena Oskara Čepana

​Emília Rigová a.k.a Bári Raklóri kriticky nahliada na stereotypy spojené nielen s vnímaním svojho rómskeho pôvodu, ale aj s globálnym fungovaním narácií v kultúre a umení vôbec. 

"Symbolicky to vyjadruje podtitul výstavy Time After Time, ktorý sme si požičali z populárnej hudby a ktorý odkazuje na to, že aj keď nezmažeme zažité, môžeme s nádejou skúšať začínať vždy nanovo. Najrazantnejšie to dokáže vyjadriť práve mladé umenie.

Výstavný projekt vo vizuálne silných dielach jeho protagonistov reflektuje aj aktuálne témy post-pravdivej spoločnosti. Na historické traumy, utópie a dystópie, problematiku identity a tela, vedu a technológiu nazerajú už poučene, zrelo a z nadhľadu.

Zo svojej generačnej perspektívy pracujú s týmito obsahmi a pojmami ako s prvkami stavebnice zložitej, mnohovrstevnej reality, ktorú reflektujú vo svojich individuálnych jazykoch a prostredníctvom rôznych médií: maľby, kresby, inštalácie, videa, fotografie, hudby, živej performancie, zásahov do verejného priestoru, sociálnou plastikou či virtuálnou realitou.

Vnímanie chvejivých hraníc medzi viditeľným a neviditeľným podporuje aj architektonické riešenie výstavy od Petra Lišku, ktoré komplikovaný priestor na jednej strane zjednocuje, na druhej strane ho rešpektuje a vytvára skôr komunikačné spojenia, než ohraničenia jednotlivých diel a inštalácií," doplnila kurátorka.

Odborná komisia v zložení Rainer Fuchs, Michal Novotný, Kiki Petratou a Lora Sariaslan vybrala začiatkom júla 23. ročníka Ceny Oskára Čepana umelcov: Luciu MIČÍKOVÚ,  Adama NOVOTU, Emíliu RIGOVÚ , Borisa SIRKU.