29.03.2016, 09:57

Poznáte ich všetci. Ľudia, ktorých nenávidí celá firma

Prečítajte si pravidelnú rubriku HN magazínu Môj život v korporácii alebo Príručný slovník krysy korporátnej.

Poznáte ich všetci. Ľudia, ktorých nenávidí celá firma
Zdroj: Flickr/Divya Thakur

Ak e-mailová komunikácia tvorí informačnú tepnu korporácie, tak forwardisti predstavujú cholesterol. Preposielatelia e-mailových správ bez nadnárodných spoločností umrú od hladu. Týždeň po tom, ako ich prestanú živiť rodičia. Ich pracovná náplň je totiž zásadne nikdy, nikomu a v ničom nepomáhať. (Takmer ako právnici.)

Čeľaď medzičlánkovcov

Z biologického hľadiska forwardisti patria do čeľade medzičlánkovcov. Darí sa im v hlbokých korporátnych vodách medzi požiadavkou a splnením požiadavky. Zaujímavé je, že dlhým pôsobením v štruktúrach nadnárodnej spoločnosti telo preposielačov stráca vápnik. Teda kosti mäknú. Naopak, telo začínajú tvoriť mäkké články. Vďaka tomu forwardisti dokážu viesť hĺbkovú komunikáciu so svojimi nadriadenými a budovať si kariéru na činnosti iných. Výsledok ich pôsobenia sa dá zhrnúť do niekoľkých slov. Zdržovanie (medzičlánok) a parazitovanie (len článok).

Tretina zamestnancov

Preposielači síce majú pracovné povinnosti a zodpovednosť, no zároveň majú nadprirodzenú schopnosť posunúť ich ďalej. Spravidla na naivných alebo čerstvo prijatých kolegov. Ak sú skutočne dobrí, požiadavku dokážu potočiť cez šesť oddelení. A vrátiť ju späť tam, odkiaľ prišla. Len pridajú zopár alibistických viet tak, aby sa priživili na zásluhách za úspešné vyriešenie. A aby v prípade neúspechu neboli spájaní s problémom. Celkovo tvoria forwardisti tretinu zamestnancov centrálnych kancelárií.

Kronika FW

Ako forwardisti pôsobia v praxi? Napríklad: nespokojný zákazník pošle sťažnosť na prístup zamestnanca pobočky banky. Chúlostivá pracovnoprávna situácia. Riaditeľ pobočky sa preto naivne obráti na centrálu, na personálne oddelenie. Forwardista na personálnom to prepošle na právne oddelenie. Preposielač na právnom si pomyslí, že ide o komunikáciu so zákazníkom, teda je to vec marketingu. Marketingové oddelenie si už neprečíta históriu mailu (kroniku forwardovania). A pre istotu prepošle sťažnosť riaditeľovi pobočky, nech si spraví poriadok.

Po zásluhe článok

Výsledok? Riaditeľ pobočky stratil v priemere tri dni. Stretne sa so zákazníkom a ospravedlní sa. Zamestnancovi doručí vyčítavý list naťukaný podľa vzoru, čo našiel na internete. A napíše na personálne, že sťažnosť je vybavená. Tým sa preposielanie dostáva do druhej fázy.
Forwardista pošle riaditeľovi poďakovanie za pomoc pri riešení chúlostivej situácie. No napíše to tak, akoby kľúčové riešenie bolo na ňom. A dotyčný asistoval. Do kópie však dá všetkých nadriadených a vôbec každého, koho meno pozná. Úloha medzičlánku je splnená. Zákazník je spokojný a na firemnom večierku sa to celé uvedie ako príklad spolupráce naprieč oddeleniami.