11.03.2016, 15:43

Pojem Big picture majú v slovníku jedinci, ktorí ani detailom ani logike neholdujú

Prečítajte si pravidelnú rubriku Môj život v korporácii alebo Príručný slovník krysy korporátnej.

V prípade, že na mítingu zaznie slovné spojenie big picture, neberte to doslova. A vôbec sa nesnažte zapojiť poznatkami o holandských renesančných majstroch. Áno, tí plátnom nešetrili. No ich veľké obrazy len ťažko tvoria jeden z bodov mítingu. Ak na big picture zareagujete vetami o tvorbe napríklad Hieronyma Boscha, bez diskusie sa strápnite. Spoznáte to v momente, keď mítingovku opanuje ticho. Bez diskusie.

Samojediný vizionár

Big picture je typický korporátny pojem. Možno je starší ako samotné nadnárodné spoločnosti i holandská renesancia. V klasickom preklade vôbec nejde o nadrozmerné výtvarné dielo. Ide o čosi ako pohľad na celok. Od začiatku cez priebeh až po jeho výsledky. Aspoň si to notorický používateľ pojmu big picture rád myslí. A spravidla v mítingovej miestnosti je jediný, kto si to myslí. Obzvlášť, ak prirátame jeho najbližších kolegov, ktorí už majú o osobe ak nie veľký, tak aspoň jasný obrázok. A ďalších divákov, ktorým je to viac-menej jedno, ale vedia, čo pojem znamená. Big picture totiž majú v slovníku najčastejšie jedinci, ktorí ani detailom ani logike neholdujú. Vo väčšine prípadov vôbec nemajú šajn o projekte, o ktorom hovoria. Koľko stojí, z čoho vychádza a akú má genézu či ciele. No to neznamená, že sa pre také maličkosti vzdajú pozície manažéra vysoko nad vecou. Nakoniec, inú možnosť ani nemajú. Jedine sa na míting pripraviť.

Tvrdá cesta

Ako v praxi maľovanie big pictures vyzerá? Podobne, ako výtvarníkovi ide o umenie. Treba rozprávať dlho. Len namiesto faktov a argumentov používať módne znejúce frázy. Úplne patologický bigpicturisti totiž nevytvárajú len veľký obrázok, ale zároveň ho aj okomentujú. Faktickými poznámkami ako necítiť/cítiť z toho emóciu, prípadne má/nemá to drive.
Nemá zásadný zmysel na ich slová reagovať. Najlepšie je kývnuť hlavou, poďakovať a pokiaľ je to ešte možné, vrátiť sa k zmysluplnej téme.
Krízová situácia na mítingu nastane, ak sa niekto (naivný) vehementne dožaduje konkrétnosti. Ideálne v podobe čísel. Vtedy bigpicturista koná nežne asi ako býk v ruji. Spravidla prvý pokus predstavuje snaha otázku presmerovať. Ak sa to nepodarí, tak vyhlásiť, že ide o prílišný detail. Ak je účastník mítingu obzvlášť naivný, potrebuje dostať lekciu. Najčastejšie treba odkázať na slabú prípravu pýtajúceho sa a na strácanie času úplne zbytočnými otázkami.

Boschova krivka

Životaschopnosť každej nadnárodnej spoločnosti v lokálnych pomeroch možno spoznať cez krivku Hieronyma Boscha. Tá monitoruje počet bigpicturistov vo vedení spoločnosti. Čím viac postavičiek vo vedúcich pozíciách maximálne maľuje na mítingoch veľké obrázky, tým viac je korporácia celkovo mimo obrazu. Hranica únosnosti je 35 percent. Aj preto presne vyrátaná Boschova krivka predstavuje významný ukazovateľ. Človek si môže urobiť big picture o kondícii korporácie. A zároveň zistí, či nadnárodná spoločnosť má/nemá drive.