19.02.2016, 15:53

Ako povedať kolegovi, že je iniciatívny blb

Vytvoriť tím ľudí je náročné. Vytvoriť tím motivovaných ľudí je náročnejšie. No vytvoriť tím motivovaných ľudí, ktorí budú žiť a dýchať pre dosiahnutie cieľov, je možné len v korporácii. Samozrejme, len vtedy, ak sa splnia tri základné predpoklady. Pod slovom tím si treba predstaviť skupinku ľudí sediacich v open space so slúchadlami na ušiach. Prívlastok motivovaný chápať „úspešne predstierajúci záujem“ a za dosiahnutý cieľ považovať to najzákladnejšie. Prežiť deň v korporácii bez nutnosti predstierať záujem a nemať žiaden dôvod dať si dolu slúchadlá z uší. Úhlavným nepriateľom tejto všestrannej harmónie sú agilisti. A na Slovensku ich nemáme málo.

Iniciatívny blb

Ak vás niekto po mítingu ocení slovami si príliš agilný alebo oceňujem tvoju agilitu, nedajte sa pomýliť prípadným priateľským úsmevom. Práve vám bolo jasne povedané, že ste idiot, ktorý všetkým okolo komplikuje život. A úprimne? Dotyčný má zrejme pravdu. Pretože takéto ostré slová nemohli vzniknúť nedopatrením. Agilista je totiž typický iniciatívny blb. Len na korporátny spôsob. 

Kolega, ktorého preháňa agilita, sa pozná jednoducho. Každý deň irituje neskrývaným pracovným zápalom, obedy trávi diskusiou o úspechoch spoločnosti. Alebo sám. To by však neprekážalo. Problém je, že mítingy s vedením a teleprezentácie s centrálou považuje za fórum na vyslovenie svojich nápadov, ako veci možno robiť lepšie. A tým je nebezpečný. Pretože nikdy nehovorí v jednotnom čísle, ale v pluráli. Teda jeho návrhy sa obratom dotknú všetkých. 

Pod čapicou tma

Napriek postupnej spoločenskej izolácii sa typický agilista budí v nádhernom svete plnom výlučne motivovaných ľudí, s fungujúcim systémom a nenákazlivým zápalom pre všetko, čo robí. Večer zaspáva s dobrým pocitom, že k niečomu prispel a korporácii pomohol. A to je ešte väčší blud ako ranné ilúzie. Fakticky totiž kolegom svojou neskrývanou agilitou ničí pokojné prežitie pracovného dňa. A zásadnou formou. Vždy keď začne vetu slovami: „a k tomu by sme mohli…, v minulej práci sme ešte robili…, určite nie je pre nás problém spraviť…“, viete, že príde niečo strašné. A spravidla príde. V lepšom prípade zariadi ďalší pravidelný tímový míting – ako vlastné fórum imbecilných nápadov. V horšom prípade vás donúti robiť blbosť z kategórie – prvý marec = deň vtipných klobúčikov na pracovisku. A skúste si cez vojenskú čiapku dať slúchadlá.