18.02.2021, 11:38

Rozhovor s Petrom Mudrým z Hotela Lomnica. Kým iní prepúšťajú, oni prijímajú nových zamestancov

Späť na článok