10.11.2017, 00:01

Prestížne architektonické ceny roka. Pozrite si najlepšie slovenské projekty

​Diela prihlasované do Ceny sú aktuálnymi realizáciami, obvykle nie sú staršie ako dva roky.

Autori: Michal Burák, Dušan Burák, Matúš Gomolčák 
Spoluautori: Marek Bakalár, Marek Ganz, Tomáš Eisner  
Porota ocenila, že ako základ novej bytovky poslúžila stavebná podstata dlhodobo nevyužitého priemyselného objektu, čím vznikla kvalitná architektúra primeraného objemu. Pôvodný priemyselný charakter pripomína stvárnenie uličnej fasády. Stavbu v  danej lokalite porota ocenila tiež ako výnimočný developerský počin, ktorý  prispieva k propagácii kvalitného bývania a výrazne vyčnieva z regionálnej produkcie.
Zdroj: SPOLOK ARCHITEKTOV SLOVENSKA

Táto cena je najstarším architektonickým ocenením na Slovensku. Založená bola na pôde koncom roka 1963. Po prvý raz sa udeľovala v r. 1964 za diela, ktoré vznikli v rokoch 1962-63. Spočiatku sa oceňovali zároveň architektonické realizácie, projekty, publikácie a osobnosti za celoživotné dielo.

V roku 1990 bola Cena Dušana Jurkoviča nanovo definovaná, vznikla samostatná Cena Emila Belluša za celoživotné dielo, v roku 2003 pribudla Cena prof. Kusého za vydavateľskú, teoretickú a publicistickú činnosť.

Cena je pomenovaná podľa Dušana Jurkoviča, zakladateľskej osobnosti modernej (česko)slovenskej architektúry. Udeľuje sa autorovi/autorom za realizované architektonické alebo urbanistické dielo.

SAS k cene vydáva katalóg a usporadúva výstavu, na ktorej sa prezentujú všetky prihlásené diela, výstava sa koná v Galérii SAS v Bratislave.

Potom putuje do ďalších miest na Slovensku a výbery z Cien aj do zahraničia. V roku 2017 sa Cena udeľuje po 53. raz Laureátom.

Cena Dušana Jurkoviča 2017

Získalo ho dielo Mlyn Humenné, autori: Michal Burák, Dušan Burák, Matúš Gomolčák Spoluautori: Marek Bakalár, Marek Ganz, Tomáš Eisner.

Cena Emila Belluša 2017

Cena sa udeľuje každoročne od roku 1990 za celoživotné dielo v oblasti architektúry, pomenovaná je podľa akademika, prof. Emila Belluša, významného slovenského architekta a zakladateľa Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Laureátom Ceny Emila Belluša na rok 2017 sa stáva architekt a urbanista Alexander Bél (nar. 26. 11. 1933 v Prešove), ktorého tvorba je spojená predovšetkým s územným plánovaním v Košiciach a na východným Slovensku, v oblasti Vysokých Tatier, Levoče, Spiša a spätá s problematikou bývania, rekreačno-športových, historických a pamiatkových území a lokalít.

Cena prof. Martina Kusého 2017

Cena sa udeľuje v kategóriách:

  • 1. práce v oblasti vedecko-výskumnej, v oblasti histórie, teórie a kritiky architektúry a za prezentáciu v odbornej tlači
  • 2. za prezentáciu architektúry v oblasti masmédií, za pozoruhodnú a sústavnú publicistickú, popularizátorskú, osvetovú a žurnalistickú činnosť alebo za výnimočný počin v týchto oblastiach.

Cena nemusí každý rok udeliť v oboch kategóriách. Je pomenovaná podľa prof. Martina Kusého na pamiatku jeho architektonického, vedeckého a pedagogického diela. Po prvý raz bola udelená v roku 2003.

Cenu udelili doc. Ing. arch. Monike Mitášovej, PhD. (nar. 9. 11. 1968) za koncepčnú, autorskú a editorskú prácu na príprave dvojice publikácií: Monika Mitášová: Vladimír Dedeček. Stávanie sa architektom. SNG Bratislava 2017; Monika Mitášová (Ed): Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela. SNG, Bratislava 2017; a za dlhoročnú odbornú vedecko-výskumnú aktivitu v oblasti teórie a dejín architektúry.

Tento rok slávnostný večer sprevádzalo Klavírne septeto d mol op. 74 od významného skladateľa a bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.