19.08.2016, 01:25

Porady budúcnosti sú už dnes realitou

Porady budúcnosti sú už dnes realitou
Zdroj: Dreamstime

Žiadny stroj zatiaľ neprišiel s odvážnym obchodným nápadom a žiadny výkaz nenahradí skúsenosť a „srdce“ manažéra. Šance na úspech sa však zvýšia, ak sa ľudské skúsenosti, schopnosti a inštinkt môžu v kritickom momente oprieť o inovatívne technológie, hovorí Karol Bližnák, viceprezident spoločnosti SAP.

Zdroj: SAP

Ako bude vyzerať porada budúcnosti vedenia firmy?
Ak je vedenie „odstrihnuté“ od reálneho diania vo firme a na trhoch, je veľmi ťažké reagovať včas na vzniknuté situácie a prijímať správne rozhodnutia. Digitálna transformácia obchodných procesov preto zasahuje čím ďalej tým viac aj oblasť strategického riadenia firiem, finančného manažmentu a controllingu.

Porada top manažérov tak môže prebiehať pred tromi dotykovými monitormi. Na nich majú v reálnom čase cez interaktívne vizualizácie informácie o rôznych oblastiach fungovania firmy. To im umožňuje okamžite reagovať na situáciu, simulovať rôzne scenáre vývoja a prijímať informované rozhodnutia. Nestrácajú čas diskusiami o tom, či sú prezentované čísla správne a aktuálne, alebo ktorá definícia daného obchodného ukazovateľa je práve platná.

Dátový model a ukazovatele sú dopredu zladené a milióny externých a interných dát a sú okamžite k dispozícii do maximálnych detailov. To je technológia budúcnosti, ktorá je však dostupná už dnes.

Aký to bude mať dopad na samotné fungovanie a výkonnosť spoločností, ich stratégie či plánovanie?
Celé priemyselné odvetvia sa radikálne menia a vznikajú nové podnikateľské ikony. V konečnom dôsledku zvíťazia spoločnosti, ktoré budú inovácie aktívne spoluvytvárať, nie ich len pasívne prijímať alebo dokonca odmietať.

Úspešné podniky dokážu zosúladiť obchodnú víziu rastu s vnútornou infraštruktúrou, ktorá rast umožňuje. Aj tá najinovatívnejšia firma s dobrým nápadom je odsúdená na zánik, ak procesy ako IT alebo finančný manažment nedržia krok s obchodným modelom, prípadne pracujú proti nemu.

Rozhodovanie v reálnom čase, prepojenie plánovania, analýz a prognózovania, simulácie scenárov, všadeprítomné analytické nástroje na zvládanie stále väčšieho množstva dát o zákazníkoch a firemných procesoch – múdry manažér vidí v týchto inováciách nielen otázku prežitia, ale využíva ich už súčasnosti aktívne vo svoj prospech.

Existujú ešte nejaké obmedzenia, dáta, informácie, ktoré bude stále treba manuálne spracovávať, dohľadávať či vytvárať?
Je rozhodujúce, aby sme rýchlo vedeli pospájať kritické informácie z rôznych vnútorných a vonkajších zdrojov. Dáta sa stávajú súčasťou „príbehu“, cez ktorý riadime firmu a robíme rozhodnutia. Analytické produkty tento trend podporujú: analytici nestrácajú svoj čas manuálnym spracovávaním dát, správou tabuľkových súborov a tlačou papierových prezentácií.

Skôr sa vytvára vizuálny „príbeh“: kde sa nachádzame, aké príležitosti sú pred nami, aké riziká hrozia, prognózujú sa scenáre vývoja. A to všetko je k dispozícii v reálnom čase vedeniu na podporu rozhodnutí.

Nevytratí sa potom z rozhodovania inštinkt, ten povestný šiesty zmysel veľkých manažérov?
Vezmime príklady z iných oblastí: zdravotníctvo, vrcholový šport – keď ide o stotiny sekundy, o život pacienta alebo možnosť dať rozhodujúci gól súperovi, je v konečnom dôsledku rozhodnutie na človeku.

Šance na úspech sa však dramaticky zvýšia, ak sa ľudské skúsenosti, schopnosti a inštinkt môžu v kritickom momente oprieť o inovatívne technológie.

Hovoríme tu o in-memory technológiách. Stane sa zvládanie práce s nimi novým kritériom výberu top manažmentu vo firmách?
Určite to bude výhodou. Ak totiž máte a ovládate riešenie, ktoré je otvorené akémukoľvek zdroju interných alebo externých informácií a ktoré umožňuje detailnú analýzu v reálnom čase až na úroveň konkrétnej transakcie, zmizne umelý rozdiel medzi transakčnými a analytickými dátami.

Spojením tejto analytickej rýchlosti s prediktívnymi funkciami môžete získať rozhodujúcu konkurenčnú výhodu – riadite firmu naživo, v reálnom čase, hľadiac dopredu a nielen do spätného zrkadla.

A bude vôbec v budúcnosti top manažment ešte potrebný? Nenahradí ho umelá inteligencia, ktorá bude rozhodovať na základ analýz obrovských objemov dát?
Žiadny stroj zatiaľ neprišiel s odvážnym obchodným nápadom a žiadny výkaz nenahradí skúsenosť a „srdce“ manažéra. V anglicky hovoriacich krajinách sa to nazýva „leadership“. Pointa je v tom, inovatívnymi technológiami tieto ľudské „vodcovské“ atribúty podporovať, aby sme obišli prekážky a rýchlo sa dostali tam, kam chceme.

Prirovnal by som to opäť k jazde autom: niekto musí mať víziu a vôľu dostať sa z bodu A do bodu B – a všetky senzory, displeje, aktívna navigácia, či dokonca čiastočne autonómne riadenie nám v súčasnej hustej premávke s vysokým tempom a mnohými rizikovými situáciami pomôžu bezpečne sa dostať do cieľa.