05.12.2003, 00:00

J. Bunčák: Star Trek nesie odkaz tolerancie

Popularita seriálu Star Trek vychádza z toho, že nesie dostatočne silný odkaz multikutúrnosti, tolerancie a významu individuálnej osobnosti

V Spojených štátoch, západnej Európe, ale aj v Japonsku existuje množstvo fanklubov televízneho seriálu Star Trek. Ich členovia sa stretávajú, organizujú spoločné akcie, obliekajú sa do kostýmov zo seriálu. V čom vidíte príčinu, že práve tento seriál vyvolal taký ohlas?
- Táto téma by si vyžadovala seriózne preskúmanie, ale hypoteticky sa na ňu dá odpovedať. Seriál musel osloviť publikum, musel aspoň v základných otázkach niesť dostatočne významný odkaz. V prípade tohto seriálu je to odkaz multikultúrnosti, tolerancie, ale zároveň aj významu individuálnej osobnosti, ktorá môže byť, napríklad, rasovo odlišná a pritom aj vďaka tejto odlišnosti akceptovaná. Nezanedbateľnou skutočnosťou je aj vhodne zvolené oblečenie. Bolo síce avantgardné, ale prijateľné.

Myslíte si, že súčasná popularita Pána prsteňov je tiež dôsledkom podobného odkazu? Myslím tým určitý druh multikulturalizmu, keď v tejto knihe spolupracujú elfovia, hobiti a ľudia.
- U Pána prsteňov multikulturalizmus netvorí základnú osnovu. Základom úspechu tohto diela je to, že ide o epickú ságu. Tolkien zobral jeden z najstarších typov severskej ságy, ktorá opisuje niektoré, dalo by sa povedať, až akčné scény a napäté situácie z minulosti. Princíp ságy, a vôbec princíp báje, je veľmi obľúbený aj u nás a v našom okolí. Je to niečo, čo je nám svojím charakterom aj žánrovo blízke. V súčasnosti je v umení a literatúre veľmi málo epického rozprávačstva, preto tým, že tento žáner je založený na epickom rozprávačstve, je ohromne príťažlivý. Oproti existencialisticko a postmodernisticko roztrhanému, rozkúskovanému a hodnotovo nejasnému kladeniu a výkladu udalostí prináša niečo, čo má etický charakter a zároveň kde je jasná kostra odlíšenia dobrého od zlého.

Má toto rozlíšenie dobrého a zlého ešte čo povedať aj dnes?
- Princíp rozlíšenia dobrého od zlého je veľmi dôležitý. V uplynulých desaťročiach viedli rozličné prúdy ľudského myslenia k relativizácii, spochybňovaniu možnosti rozlíšenia dobrého od zlého. Vznikla na to veľmi zaujímavá reakcia, dovoľujem si to vysvetliť ako hypotézu, že to vlastne umožnilo návrat k náboženstvu. Tento problém v náboženstve neexistuje. Náboženstvo vie ex definitione rozlíšiť dobré od zlého. Bez ohľadu na to, aké je to náboženstvo, každé je pyšné na to, že vie rozlíšiť dobro od zla. V súčasnosti vzniká hlad po tomto rozlíšení, rastie význam náboženstva v kresťanskom, moslimskom i v iných kultúrnych okruhoch. Táto potreba legitimizuje aj iné, mimonáboženské sféry, ktoré si dovoľujú vykladať rozlíšenie dobra a zla.

Podľa odborníkov seriál Star Trek supluje niektorým ľuďom náboženstvo. Stretávanie fanúšikov - trekkies, akoby nahrádzalo náboženské rituály. Čo si o tom myslíte?
- Je to možné. A vrátim sa k tomu, čo som povedal. V tomto seriáli sú rovnako zakomponované univerzálne hodnoty, ako aj schopnosť rozlišovania dobra od zla. Tá je masovo prijímaná a každý tvorca vie, že tieto veci nesmie miešať dohromady, že na to musí nájsť zodpovedajúcu schému. Preto teda seriál spĺňa aj túto funkciu.