05.03.2010, 00:00

Veriaci začínajú so sexom skôr ako ateisti

Výskumu sexuálneho správania sa venujete dlho. Zmenilo sa u mladých ľudí?
Podľa to výskumu to vyzerá medzi stredoškolákmi tak, že rozdiely medzi ženami a mužmi sa miznú.

V čom?
Napríklad v sexuálnom debute mladých ľudí a dá sa povedať, že aj v počte partnerov. U mužov promiskuita klesá, u žien ide smerom nahor. Vyrovnáva sa to.

Takže sa mýty o Don Juanoch a slušných slečnách rúcajú?
Asi áno. Je tu určitá tendencia k unisexu. Asi to súvisí aj so životným štýlom a napríklad s kontrolou zo strany rodičov. Tu nastali zmeny a dievčatá sa v sexuálnom správaní začínajú podobať chlapcom.

Prečo je to tak?
Mladé ženy sa emancipujú. Aj v tej sexuálnej oblasti.

Všeobecne sa predpokladá, že muži vystriedajú viac žien. Je na to dôvod?
Chcete vysvetlenie sociálno-biologické?

Tak skúste...
Mali by tu byť rozdiely. Ak si zoberiete základné biologické hľadisko -- žena má vzácne vajíčko, ktorých je limitované množstvo. Muž má, naopak, veľa materiálu. Ona si vyberá -- menej, ale s vyššou kvalitou. Muž chce veľa a nezáleží mu až tak na kvalite. Nemyslím si však, že toto rozhodujúcim spôsobom v súčasnosti ovplyvňuje sexualitu.

Je tu cítiť vplyv kultúry a náboženstva. Ako to vnímajú mladí?
Mám pocit, že sa to oslabuje. Nemyslím si, že viera veľmi ovplyvňuje mladých ľudí v ich sexualite.

Nemyslíte si to? Ak mladý človek vyrastá v konzervatívnej katolíckej rodine, musí to byť vidieť aj na tejto stránke jeho života.
Asi vás prekvapím, ale v staršom výskume sa ukázalo, že práve veriaci mali skorší sexuálny debut ako ateisti. Veriaci muži sa napríklad v sexuálnom správaní nelíšia podľa prieskumu z Pohody od neveriacich mužov, ženy áno, sú konzervatívnejšie.

To je paradox...
Áno, ide však najmä o mladších ľudí. Tí už možno neberú vieru tak vážne.

Robili ste aj spomínaný prieskum na festivale Pohoda. Čo vás zaujalo?
Zvýšil sa nám počet bisexuálov.

A kto je dnes bisexuál?
Moji kolegovia sexuológovia tvrdia, že bisexualita neexistuje. Že to je len prechodné štádium v sexuálnej orientácii. Prvý rok na Pohode to bolo 14,5 percenta bisexuálov, ďalší rok 12,5. Navonok chodia s opačným pohlavím, ale keď sa dostanú do rizikovej situácie....

...a to je?
Náhodný sexuálny styk. Tak majú viac partnerov rovnakého pohlavia. A tvrdia o sebe, že sú bisexuáli.

Nie je to životným štýlom?
S vekom klesá počet bisexuálov, to áno, ale nie úplne. Takže neplatí, že bisexualita je prechodné obdobie. Zaujímavé je, že medzi veriacimi je výrazne menej bisexuálov.

Ako je to s neverou u mladých?
Výrazne tolerantnejší k nevere sú bisexuáli. Menej homosexuáli a heterosexuáli.

Nie je festival špecifickým prostredím?
Áno aj nie. Podľa mňa je to širokospektrálne sociálne prostredie. Nie je to reprezentatívna vzorka, ale dá sa povedať, že je to súčasná mladá generácia.

Ako sme na tom my Slováci? Sme otvorení téme sex?
Klíma na Slovensku nie je naklonená iným orientáciám. Zoberte si homosexuálov. Nie sú tu žiadne ambície dosiahnuť zmeny v ich postavení. Ani politické.

Sme predsa len konzervatívna krajina. Prevažujú tu katolíci. Asi je to pre politikov percentuálne nevýhodné -- presadzovať tieto ústupky.
Je to možné. Ale to, že sa prihlásite k náboženstvu, je jedna vec. Správanie sa s tým často nezhoduje.

A čo iné krajiny?
Ak si zoberieme ako náprotivok Švajčiarsko -- čo je tiež katolícka krajina -- miera náhodných sexuálnych stykov bola v čase nášho výskumu nižšia na Slovensku.

Takže sex na jednu noc je populárny. Čo ochrana?
To nie je až také slávne. Napríklad vo Švajčiarsku sa robia veľké kampane prostredníctvom bilbordov, na ktorých sú napríklad kondómy, takže sú na tom v ochrane logicky lepšie.

U nás by to asi rozvírilo spoločenskú hladinu.
Asi áno. Dnes je katolícka cirkev taká posilnená, že by začala protestovať.

Aký je náš sexuálny život v porovnaní s Európou?
Ak našu krajinu porovnáme s liberálnejšími krajinami ako Anglicko a Holandsko -- neboli zistené veľké rozdiely. Najväčšie boli najmä v komunikácii. My sa o sexe nerozprávame. Nezvažujeme riziká, sme viac sklamaní po sexuálnom styku ako ľudia v Holandsku a Anglicku. Komunikácia v rodine je iná.

Prečo?
Vnímame to inak, nemali sme sa to od koho naučiť, je to generačná záležitosť. Podľa mňa je pokrytecké aj stanovisko cirkvi, ktoré hovorí, že by sexuálna výchova nemala byť na školách. Prenášajú zodpovednosť na rodičov. Ale úprimne povedané -- málo z nich je kompetentných.

Tvrdia, že to sčasti vyrieši náboženstvo.
Keď si pozriete osnovy náboženskej výchovy, sexualita je niekde na okraji. To nestačí. Netýka sa súčasných tém ako sexualita na internete, pohlavné choroby a podobne.

Vráťme sa na začiatok: sú ženy nevernejšie ako muži?
Prečo by mali byť?

Aby otestovali viac mužov a zvolili vhodnejšiu vzorku?
...(smiech) Napríklad. Ale nie, nemyslím si, že nie sú menej verné. Výskum z Pohody hovorí, že medzi nimi nie je v tomto rozdiel.