24.10.2008, 00:00

Československo (1967 -- 1970)

4. -- 6. februára 1967
-- ČSSR navštívili sovietski vysokí štátni funkcionári Leonid Brežnev a J. Andropov. Žiadali, aby boli v československom pohraničí umiestnené dve sovietske divízie, čo prezident Antonín Novotný odmietol.

25. -- 26. mája 1967
-- V Bratislave rokoval ÚV KSS a žiadal posilniť vplyv KSS a SNR pri riešení postavenia Slovenska v ČSSR.

30. -- 31. októbra 1967
-- Na zasadnutí ÚV KSČ prvý tajomník ÚV KSS Alexander Dubček ostro kritizoval podmienky vnútorného života strany a spôsob uplatňovania jej "vedúcej úlohy" v spoločnosti.

6. decembra 1967
-- Členovia Predsedníctva ÚV KSS, ale aj viacerí členovia Predsedníctva ÚV KSČ sa postavili proti vyhľadávaniu "buržoázneho nacionalizmu KSS".

19. -- 21. decembra 1967
-- Konalo sa zasadnutie ÚV KSČ, konflikt vo vedení KSČ sa prehlbuje.

3. -- 5. januára 1968
-- Na zasadnutí ÚV KSČ bol za prvého tajomníka ÚV KSČ zvolený dovtedajší prvý tajomník ÚV KSS Alexander Dubček.
-- Antonín Novotný po odvolaní z funkcie ostal prezidentom ČSSR a členom sekretariátu ÚV KSČ.

22. -- 23. januára 1968
-- Na zasadnutí ÚV KSS v Bratislave zvolil do funkcie prvého tajomníka ÚV KSS Vasiľa Biľaka -- bývalého ideologického tajomníka ÚV KSS.

11. -- 15. marca 1968
-- Predsedníctvo SNR nastolilo požiadavku federatívneho štátoprávneho usporiadania Československa.

14. marca 1968
-- SNR prijala zákon č. 43/1968, podľa ktorého sa Bratislava opäť stala hlavným mestom Slovenska.

22. marca 1968
-- Antonín Novotný rezignoval z funkciu prezidenta Československa.

23. marca 1968
-- Vedúci predstavitelia socialistických krajín na schôdzi v Drážďanoch vyslovili obavy nad vývojom v ČSSR.

30. marca 1968
-- Generál Ludvík Svoboda bol zvolený za prezidenta ČSSR.

31. marca 1968
-- Vznikla organizácia združujúca osoby odsúdené za politické delikty -- Klub 231.

1. -- 5. apríla 1968
-- Na zasadnutí ÚV KSČ bol prijatý Akčný program KSČ.

6. apríla 1968
-- Vláda ČSSR pod vedením Jozefa Lenárta podala demisiu.

8. apríla 1968
-- Prezident republiky Ludvík Svoboda vymenoval novú vládu pod vedením Oldřicha Černíka.

18. apríla 1968
-- Za predsedu Národného zhromaždenia ČSSR bol zvolený Josef Smrkovský.

4. mája 1968
-- Československá stranícka a vládna delegácia rokovala v Moskve, kde ju upozornili na rast "kontrarevolúcie" v ČSSR.

8. mája 1968
-- Predstavitelia piatich krajín Varšavskej zmluvy okrem Rumunska rokovali v Moskve o vývoji v ČSSR.

15. mája 1968
-- Vláda ČSSR schválila utvorenie odbornej komisie pre prípravu ústavného zákona o česko-slovenskej federácii na čele s Gustávom Husákom.

29. mája -- 1. júna 1968
-- Na zasadnutí ÚV KSČ v Prahe presadili reformní komunisti, že XIV. zjazd strany bude 9. septembra 1968.

Máj 1968
-- Vznikla organizácia na ochranu ľudských práv.

20. -- 30. júna 1968
-- 20. júna sa začalo veľké vojenské cvičenie na Šumave, prostredníctvom ktorého sa ZSSR pokúsil rozmiestniť na území ČSSR vlastné vojská.

27. júna 1968
-- V českej tlači bol zverejnený manifest 2000 slov, ktorý zostavil Ludvík Vaculík. Signatári manifestu boli neskôr vyhlásení za nepriateľov socializmu a republiky.

29. júla -- 1. augusta 1968
-- V Čiernej nad Tisou rokovali delegácie KSČ a KSSZ o politickom vývoji v Československu.

16. augusta 1968
-- Politické byro ÚV KSSZ definitívne rozhodlo o invázii do Československa.

17. augusta 1968
-- Prvý tajomník MSRS János Kadár rokoval v Komárne s Alexandrom Dubčekom.

18. augusta 1968
-- Stranícki a vládni predstavitelia piatich krajín Varšavskej zmluvy podporili v Moskve rozhodnutie o invázii do ČSSR.

20. augusta 1968
-- V neskorých večerných hodinách vojská ZSSR, Poľska, Nemeckej demokratickej republiky, Maďarska a Bulharska prekročili hranice ČSSR.

21. augusta 1968
-- Predsedníctvo ÚV KSČ odmietlo agresiu vojsk Varšavskej zmluvy.

23. augusta 1968
-- V Československu sa konal generálny štrajk proti invázii.

23. -- 26. augusta 1968
-- V Moskve sa konalo rokovanie medzi československou a sovietskou delegáciou, ktorej výsledkom bol Moskovský protokol.

26. -- 28. augusta 1968
-- Na mimoriadnom zjazde KSS v Bratislave sa podarilo Gustávovi Husákovi presvedčiť delegátov, aby odmietli závery mimoriadneho XIV. zjazdu KSČ vo Vysočanoch. Husák bol zvolený za prvého tajomníka ÚV KSS.

13. septembra 1968
-- Národné zhromaždenie ČSSR prijalo zákon, ktorým sa odstránili výdobytky slobody tlače vybojované po januári 1968.

27. septembra 1968
-- Na rokovaní predstaviteľov "varšavskej päťky" v Moskve sa rozhodlo, že v zmluve o rozmiestnení sovietskych vojsk v Československu nebude uvedená dĺžka "dočasného pobytu".

16. októbra 1968
-- V Prahe podpísali zmluvu medzi vládou ČSSR a ZSSR o dočasnom pobyte sovietskych vojsk na území ČSSR.

27. októbra 1968
-- Národné zhromaždenie ČSSR prijalo zákon o československej federácii.

14. -- 17. novembra 1968
-- V Prahe sa uskutočnilo zasadnutie ÚV KSČ, ktoré zásadne ovplyvnilo normalizačný vývoj.

1. januára 1969
-- Do platnosti vstúpil ústavný zákon o federatívnom štátoprávnom usporiadaní ČSSR, prezident Ludvík Svoboda vymenoval prvú československú federálnu vládu na čele s Oldřichom Černíkom.

2. januára 1969
-- Predsedníctvo SNR vymenovalo prvú vládu SSR na čele so Štefanom Sádovským.

17. apríla 1969
-- Na zasadnutí ÚV KSČ sa Alexander Dubček pod tlakom vzdal funkcie prvého tajomníka, na jeho miesto zvolili dovtedajšieho prvého tajomníka ÚV KSS Gustáva Husáka.

28. apríla 1969
-- Z funkcie predsedu Federálneho zhromaždenia ČSSR odstúpil Peter Colotka, novým predsedom sa stal Alexander Dubček.

4. mája 1969
-- Za prvého tajomníka ÚV KSS bol zvolený Štefan Sádovský, za predsedu vlády SSR bol vymenovaný Peter Colotka.

17. mája 1969
-- Vyše sto českých a slovenských novinárov uverejnilo výzvu Slovo do vlastných radov, v ktorej kritizovali činnosť médií od januára 1968.

19. -- 21. augusta 1969
-- V súvislosti s prvým výročím okupácie ČSSR vypukli v Prahe, Bratislave a niektorých iných mestách pouličné nepokoje.

27. septembra 1969
-- Prezident Ludvík Svoboda vymenoval novú federálnu vládu na čele s Oldřichom Černíkom.

15. -- 16. októbra 1969
-- Na schôdzi Federálneho zhromaždenia boli odvolaní zo svojich funkcií Alexander Dubček a Josef Smrkovský.

5. -- 6. februára 1970
-- ÚV KSS odvolala z funkcie prvého tajomníka Štefana Sádovského, na jeho miesto nastúpil Jozef Lenárta.

6. mája 1970
-- Najvyšší sovietsky predstavitelia Brežnev a Kosygin podpísali v Prahe s Husákom a Štrougalom Zmluvu o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi ZSSR a ČSSR.

25. -- 26. júna 1970
-- ÚV KSČ potvrdil vylúčenie Dubčeka z KSČ, odvolanie z funkcie poslanca Federálneho zhromaždenia a z funkcie veľvyslanca, ešte predtým -- v apríli 1970 -- ho zbavili mandátu poslanca SNR.