26.03.2004, 00:00

Desaťročia slovenského filmu

20., 30., 40. roky: Jánošík (Jaroslav Siakeľ, 1921), Zem spieva (Karol Plicka, 1933),Varúj...! (Martin Frič, 1946), Vlčie diery (Paľo Bielik, 1948)
50. roky: Štvorylka (Jozef Medveď, Jaro Krška, 1955), Statočný zlodej (Ján Lacko, 1958), Posledná bosorka (Vladimír Bahna, 1957), Kapitán Dabač (Paľo Bielik, 1959), Lazy sa pohli (Paľo Bielik, 1952)
60. roky: Obchod na korze (János Kádar, Elmar Klos, 1965) Boxer a smrť (Peter Solan, 1962), Slnko v sieti (Štefan Uher, 1962), Zbehovia a pútnici (Juraj Jakubisko, 1969), 322 (Dušan Hanák, 1969), Prípad Barnabáš Kos (Peter Solan,1964)
70. roky: Obrazy starého sveta (Dušan Hanák, 1972), Červené víno 1 -- 2 (Andrej Lettrich, 1976), Ružové sny (Dušan Hanák, 1976), Pacho hybský zbojník (Martin Ťapák, 1975), Zbojník Jurko (Viktor Kubal, 1976)
80. roky: Tisícročná včela (Juraj Jakubisko, 1983), Ja milujem, ty miluješ (Dušan Hanák, 1980), Signum laudis (Martin Hollý, 1980), Pásla kone na betóne (Štefan Uher, 1982), Chodník cez Dunaj (Miloslav Luther, 1989), Sedím na konári a je mi dobre (Juraj Jakubisko, 1989)
90. roky: Záhrada (Martin Šulík, 1995), Všetko, čo mám rád (Martin Šulík, 1992), Modré z neba (Eva Borušovičová, 1997), Anjel milosrdenstva (Miloslav Luther, 1993)
2000 -- 2004: Všetci moji blízki (Matej Mináč, 2000), Krajinka (Martin Šulík, 2000), Vadí, nevadí (Eva Borušovičová, 2001), Kráľ zlodejov (Ivan Fíla, 2003)