V ktorom roku vznikla organizácia Moslimské bratstvo?

Odpovede posielajte e-mailom na adresu: rmoravcik@hnonline.sk alebo poštou na adresu ECOPRESS, a. s., 820 07 Bratislava, P.O. Box 35, Seberíniho ul. 1. E-maily i obálky musia byť označené heslom Otázka HN. Odpovede posielajte do budúceho štvrtka (vrátane). Pri poštových zásielkach rozhoduje dátum na pečiatke. Výhercovi zašleme knihu Romana Mikuláša Predpoklady a formy literárnej recepcie z vydavateľstva Veda. Výhercom predchádzajúceho kola súťaže sa stáva Zuzana Bednáriková z Radošinej.