21.12.2007, 00:00

Príbeh, ktorý zmenil svet

Ježišove učenia o odpustení a láske sú aktuálne i po dvoch tisícročiach, ani nemusíme veriť v jeho božský pôvod.

Chudobný tesár, ktorý sa stal najslávnejším človekom našej civilizácie. Bez neho by ani nebola, aspoň nie v tej podobe, ako ju poznáme. Vieme veľa o jeho obraze v očiach prvých nasledovníkov. O Ježišovi samom však vieme prekvapujúco málo.

Správy od historikov tej doby spomínajú prvých nasledovníkov Ježiša Krista už v prvom storočí. Ako tvrdí poľský biblista Zenon Kosidowski, zmienky rímskych či židovských autorov hovoria až o "nebezpečne rýchlo sa šíriacej povere," ktorá v prvom storočí ohrozila návštevnosť pohanských chrámov.
Prvotní kresťania sa verbovali najmä z chudobných más, myšlienky o kráľovstve nebeskom, láske a spravodlivosti, oslovovali davy biednych a trpiacich.

Neodolateľný
No nielen ich. Ježiš bol novátorom, ktorého myšlienky zasahovali priamo do srdca. Tam, kde predtým kraľovala pomsta, priniesol odpustenie, oproti nenávisti postavil lásku. Nielen voči tým, čo sú jej hodní, ale i nepriateľom. Len jeho ľudský rozmer a heslo "miluj blížneho svojho ako seba samého" by stačili, aby sa s ním človek stotožnil. Ak sa k tomu pridá božský pôvod, obetovanie sa na kríži za spásu všetkých hriešnikov a triumfálne zmŕtvychvstanie, ide o priam neodolateľnú kombináciu.
O Ježišovom živote sa dozvedáme najmä z evanjelií. Čiže štyroch kníh zobrazujúcich jeho narodenie, verejné pôsobenie, smrť a zmŕtvychvstanie, ktoré napísali veriaci autori. Podľa evanjelického cirkevného historika Davida Daniela je najlepším zdrojom evanjelium podľa Lukáša. "Lukáš bol dobrý historik," poznamenal pre HN Daniel.
"Okrem teologického pohľadu mal Lukáš aj ambíciu ponúknuť presnejší historický kontext na pozadí vtedajších svetových dejín," súhlasí s ním katolícky cirkevný historik Jozef Jančovič.

Narodený 25. decembra
Obaja historici sa zhodnú, že presný dátum Ježišovho narodenia nie je možné na základe dochovaných prameňov určiť. Tradičný 25. december bol stanovený pre časovú zhodu s pohanským slnovratom.
Čo sa týka roku narodenia, najpravdepodobnejší je podľa Daniela rok 5 pred naším letopočtom. "Ale mohlo to byť medzi rokmi 7 pred n. l. a 4 pred n. l.," uvádza Jančovič. Podľa evanjelií prišiel Ježiš na svet počas života židovského kráľa Herodesa Veľkého, ktorý zomrel v roku 4 pred n. l.
Prečo sa Ježiš narodil 5 rokov "sám pred sebou", sa dá ľahko vysvetliť. Chybu spravil v 6. storočí mních Dionýzos Exiguus, ktorý zle datoval Ježišovo narodenie, od ktorého stanovil začiatok nášho letopočtu. Keď sa na omyl prišlo, už bolo príliš neskoro, korekcia by spôsobila príliš veľký zmätok.
Podľa evanjelií Ježiš začal verejne kázať, keď mal okolo 30 rokov. To bol v tom čase vek dospelosti. Ako prízvukuje Kosidowski, počas života bol pravdepodobne len jedným z mnohých kazateľov a učiteľov, ktorí v tom čase pôsobili na dnešnom Blízkom východe.

[[{"type":"hn-image","fid":"39845","attributes":{"width":"460","height":"381"}}]]

Narodenie spasiteľa, mystická udalosť, ktorá poznačila celý svet a inšpirovala umelcov. Na snímke Klaňanie troch kráľov zo Spišského Podhradia od neznámeho
autora z 15. storočia. Snímka: archív SNG

Ježiš ako legenda
Kosidowski upozorňuje ešte na jednu vec. Na základe niektorých častí evanjelií možno usúdiť, že Ježiš nechcel vytvoriť nové náboženstvo. Všetko, o čo mu išlo, ako sa sám vyjadril, bolo zreformovať judaizmus. S tým súhlasí aj Peter Salner, predseda Židovskej náboženskej obce v Bratislave. "Ježiš pravdepodobne chcel zdokonaliť židovské náboženstvo, ktorého smerovanie sa mu vtedy nepáčilo. Až neskôr sa z jeho učení a jeho životného príbehu vyvinulo kresťanstvo," hovorí Salner.
Zásluhu na vzniku a šírení Ježišovej legendy a kresťanstva mali Ježišovi žiaci, ale najmä apoštol Pavol. Ten bol najprv horlivým prenasledovateľom kresťanov, neskôr sa však za záhadných okolností obrátil o 180 stupňov a stal sa fanatickým šíriteľom novej viery. Chodil po svete, kázal, misionoval, presviedčal. Viackrát sa dostal do ohrozenia života, veľa ráz ho zbili a ponížili. Nikdy sa však nevzdal a jeho snaha žala úspechy. A tak kresťanstvo, ktoré v súčasnosti poznáme, je možné s trochou zveličenia označiť viac za náboženstvo svätého Pavla ako Ježiša Krista.

Prečítajte si aj:

Viera ako superbiznis

[[{"type":"hn-image","fid":"39847","attributes":{"class":"right","width":"220","height":"140"}}]]Inšpiruje a provokuje. Veriacich aj ateistov, umelcov i obchodníkov. Osoba Ježiša Krista. Nepoznať HO znamená nebyť súčasťou západnej civilizácie. Tej, ktorá má najviac peňazí a chce „konzumovať“.

Obchodníci a reklamní mágovia to veľmi dobre vedia. Rovnako ako výrobcovia tovaru, popkultúry a gýča. Na najväčšom medzinárodnom bazári – eBay portáli, je momentálne v ponuke okolo 62-tisíc predmetov pod heslom Jesus. Kúpiť si môžete knihu za jeden americký dolár, ale aj medicínsku snímku z brušnej oblasti, na ktorom majiteľ identifikoval Ježiša a iných svätcov, za 2,5 milióna USD. .

Celý článok >>

Prečítajte si aj:
Niekoľko pohľadov na muža z kríža

[[{"type":"hn-image","fid":"24395","attributes":{"class":"right","width":"220","height":"143"}}]]Ježiš Kristus zmenil svet a udal tón, ktorý rezonuje už dve tisícročia. Nevedieť o ňom je nemožné. Na kresťanstve (spolu s antikou a judaizmom) stojí západná civilizácia. Dva najväčšie kresťanské sviatky v roku – Vianoce a Veľká noc, pripomínajú každoročne veriacim i ateistom narodenie, ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Spasiteľa. Hoci pôvodný odkaz sa čoraz viac rozpúšťa pod nánosom ligotavého pozlátka konzumu, každý o ŇOM vie. .

Celý článok >>


Rozhovor: Boh je len jeden jediný

Predseda Židovskej náboženskej obce Bratislava Peter Salner pre HN: 

Prečo väčšina Židov neuznala Ježiša Krista za mesiáša?
Ježiš bol veľmi významný človek. Žid, ktorý sa pokúšal zlepšiť pomery v danom čase a na danom mieste. Osobne ho obdivujem ako človeka, ktorý sa dokázal postaviť za svoje názory, čo v tej dobe muselo byť veľmi ťažké. Nebol však mesiášom, ktorého predpovedali starí proroci. Toho my Židia ešte stále len čakáme.

Čo Židom na ňom tak prekážalo, že ho neprijali?
Boh je len jeden jediný, nemôžu byť dvaja. Základný problém nastal, keď sa začalo hovoriť, že Ježiš je Syn Boží. To Židia nemohli akceptovať.

Celý článok >>


Rozhovor: Ukrižovali ho 7. apríla

Katolícky cirkevný historik Jozef Jančovič pre HN: 

O Ježišovi sa píše v evanjeliách. To však boli diela z rúk veriacich. Zmieňujú sa o ňom i mimokresťanské zdroje?
Ježišovu existenciu, smrť a úctu k nemu medzi kresťanmi dokladujú spisy historikov z obdobia okolo roku 100 a neskôr. Ide o historikov takých zvučných mien ako Jozefus Flavius, Suetónius, Tacitus či Plínius.

Ktoré udalosti Kristovho života možno dobre datovať? Narodenie to nebude, ale čo napríklad ukrižovanie, svadba v Káne, oživenie Lazara či kázanie na hore?
Paradoxne, najlepšie je biblicky aj mimobiblicky datovaná smrť Ježiša, ktorá nastala s pravdepodobnosťou blízkou istote v piatok 7. apríla roku 30. Na 6. apríla tak pripadá Posledná večera a vopred chystané zajatie.

Celý článok >>