24.10.2008, 00:00

Tomáš Kuča. Slovensko má nádhernú prírodu.

Partner spoločnosti PricewaterhouseCoopers na Slovensku na oddelení poradenských služieb Tomáš Kuča je pôvodom Moravák. Metropola Slovenska Bratislava mu preto bola vždy bližšia ako hlavné mesto Českej republiky Praha, hoci tam istý čas žil aj s rodinou.
Tomáš Kuča vyštudoval Podnikateľskú fakultu Vysokého učení technického v Brne. Počas svojej kariéry sa stal certifikovaným audítorom informačných systémov a členom Medzinárodnej asociácie certifikovaných účtovníkov. Zastáva názor, že človek sa najrýchlejšie učí a rozvíja práve vtedy, keď je vystavený výzvam. V spoločnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika je zamestnaný už štrnásť rokov, s prestávkou v rokoch 1999 až 2001, keď sa podieľal na telekomunikačných projektov v karibskej oblasti a v Kanade, kde strávil dva roky. "Bola to pre mňa mimoriadna skúsenosť a práve tam som si uvedomil, že na svete je veľa krásnych miest, ktoré stojí za to poznať," tvrdí Kuča.
Rozsiahle skúsenosti získal hlavne v oblasti telekomunikácií, ale riadil aj veľké projekty v iných odboroch. V poradenskej a audítorskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers začínal na oddelení auditu. Krátko potom sa špecializoval na poradenské služby a riadil domáce i medzinárodné projekty. Ponuka na rozvoj palety poradenských služieb na Slovensku znamenala pre neho hodenú rukavicu. "Prisťahoval som sa v apríli 2006, ale zdá sa mi, akoby to bolo nedávno," spomína Kuča. Na Slovensko ho prilákala spomínaná ponuka, o ktorej vedel, že sa nemusí v blízkom čase opakovať. Veľkú úlohu zohrávala tiež jazyková a kultúrna príbuznosť oboch krajín či dostupnosť Bratislavy z Prahy. "Z hľadiska biznisu si uvedomujem obrovskú výhodu toho, že čeština a slovenčina sú v každodennom živote braté ako jeden jazyk. Navyše, stále nás spája spoločná história. V takomto prostredí sa pracuje veľmi príjemne," vysvetľuje Kuča.
Zvykať si musel na minimum vecí. Celkovo sa s novým prostredím zžil veľmi rýchlo. Z prostredia, v ktorom žije, chce spoznať čo najviac. A užiť si výhody, ktoré sa v porovnaní s predchádzajúcimi bydliskami ponúkajú. Z vecí, ktoré ho prekvapili v negatívnom zmysle slova boli ceny nehnuteľností v Bratislave v čase, keď sa nasťahoval. O poznanie vyššie ako tie v luxusných lokalitách Prahy. Ako pozitívum berie prístup ľudí k životu. "V Česku by pomohlo, keby ľudia brali život s väčšou ľahkosťou a vedeli si ho užívať tak, ako je to tu. Kaviarne, krčmičky a spoločenský život v historickom centre Bratislavy je len jedným z dôkazov," dodáva Kuča. Navyše, verí, že služby a infraštruktúra v niektorých pokrivkávajúcich oblastiach sa zlepšenia. "Slovensko má nádhernou prírodu, ktorú Česko nikdy mať nebude a ktorú Slováci možno v tejto chvíli ešte úplne nedoceňujú," uzatvára Kuča.