Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
01.08.2018, 00:01

Kúpaliská a vodné plochy na Slovensku. Ktoré sú vhodné na kúpanie a ktorým sa vyhnúť?

  • Na Slovensku je aktuálne v prevádzke 15 prírodných kúpalísk, 174 umelých kúpalísk a viaceré prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou.
  • Ktoré kúpaliská a vodné plochy sú vhodné na kúpanie a rekreáciu?
  • Prehľad kúpalísk a vodných plôch, vhodných na kúpanie v Bratislave.
Kúpaliská a vodné plochy na Slovensku. Ktoré sú vhodné na kúpanie a ktorým sa vyhnúť?
Zdroj: Peter Mayer

V lokalitách Turzovské jazero a jazero Úhorná zistili prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody. Voda nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov ani vo vodnej nádrži Kanianka, informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.

V 30. týždni je na základe odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 15 prírodných kúpaliskách a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou.

Kúpaliská a vodné plochy vhodné na kúpanie (rozdelené podľa miest), bratislavské a tie z okolia Bratislavy si pozrite v galérii:

Trnava: Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Tomášikovo Bagrovisko Čierna voda, Šintavské bane, Vodné dielo Kráľová – Kaskády

Trenčín: Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom, Vodná nádrž Nitrianske Rudno, Štrkovisko Horná Streda, Vodná nádrž Dubník I., Vodná nádrž Prusy, Vodná nádrž Stará Myjava,

Nitra: APÁLI – mŕtve rameno Váhu, Komárno, štrkoviskové jazero Kava, Vodná nádrž Duchonka, TONA Šurany

Žilina: Liptovská Mara – Liptovský Trnovec, vodné dielo Orava – autokemping Slanica, vodné dielo Orava – Nábrežie – Námestovo, vodné dielo Orava – autokemping Prístav, vodné dielo Orava – autokemping Stará Hora, vodné dielo Orava – autokemping JAMI

Banská Bystrica: Teplý vrch – Pláž Drieňok, Teplý vrch – Pláž ORMET, Zelená voda – Kurinec, Ružiná pri obci Divín, Plážové kúpalisko Tornaľa, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Krpáčovo – jazero, Ružiná pri obci Ružiná, Plážové kúpalisko – jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch

Prešov: Veľká Domaša – Valkov, Veľká Domaša – Tíšava, PK Delňa (uvedené do prevádzky 24.7.2018), Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša – polostrov KRYM

Košice: Zemplínska Šírava – Medvedia hora, Zemplínska Šírava – Hôrka, Vinianske jazero, Ružín – Košice
Pod Bukovcom, Plážové kúpalisko JAZERO, Zemplínska Šírava – Biela hora, Zemplínska Šírava – Kamenec, Zemplínska Šírava – Paľkov, Palcmanská Maša, Ružín, Ružín – prítoky

Kúpaliská a vodné plochy nevyhovujúce (rozdelené podľa miest):

  • Požiadavke na priehľadnosť vody na kúpanie nevyhovovali vzorky vôd odobraté z GEČA, IZRA a Štrkovisko Čaňa.
  • Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo zistené v Jazere Úhorná a Turzovskom jazere.
  • Na základe vykonaného laboratórneho vyšetrenia bolo taktiež zistené, že vzorka vody odobratá dňa 17.7.2018 vo VN Kanianka nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie pre zvýšené množstvo cyanobaktérií (sinice).
  • Opakovaný odber vzorky vody na kúpanie z prírodnej vodnej plochy Lipovina - Bátovce (z 17.7.2018) preukázal zníženie počtu cyanobaktérií a chlorofylu a i potvrdil nevyhovujúcu kvalitu pre ukazovateľ priehľadnosť. Nad rámec boli prekročené ukazovatele farba, reakcia vody a celkový fosfor.
  • Prekročenie biologického ukazovateľa kvality vody chlorofylu a zvýšený obsah celkového fosforu bol zistený na Rybníkoch Slovenská Volová. Prekročená hodnota celkového fosforu bola zaznamenaná aj na Laborci Humenné. Ide o zdravotne nevýznamný ukazovateľ, ktorý nemá priamy zdravotný dopad na kúpajúcich sa.

Kvalita vody na kúpanie nebude sledovaná na prírodných vodných plochách:

Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo preukázané v oddychovom bazéne na kúpalisku Bazény Kurinec. Prevádzkovateľ prijal nápravné opatrenia a zabezpečil kontrolný odber.

Nevyhovujúce mikrobiologické ukazovatele boli zistené aj v kontrolných vzorkách vôd na kúpanie v bazénoch na LK Stropkov. Na kúpalisku bol vydaný zákaz kúpania do predloženia vyhovujúcich výsledkov vôd.

V prevádzke počas KS 2018 nebudú kúpaliská/ bazény:

Vonkajší krytý bazén pri Penzióne Čachovo v Selce; vonkajší bazén pri Hoteli Polianka v Hornej Lehote - Krpáčove, Hotel GARDEN v Košickej Belej, LK Moldava n/Bodvou, LK TRITON v Košiciach, Hotel Legend, TK Katarína v Kremnici, bazén na Plážovom kúpalisku Tornaľa.

*Informácie sme čerpali zo stránky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Ticketportal.sk