Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
18.12.2018, 10:45

Bývanie v "mama hoteli" uprednostňujú najmä mladí muži. Dosahujeme najvyšší podiel v únii

  • Bývanie u rodičov využíva viac mladých mužov ako mladých žien.
  • Vo vekovej kategórii 20 až 24 rokov je vysoký podiel mladých, ktorí zostávajú doma, a to až 93 percentách prípadov.
Bývanie v "mama hoteli" uprednostňujú najmä mladí muži. Dosahujeme najvyšší podiel v únii
Zdroj: Pixabay

Slovensko má jeden z najvyšších počtov mladých ľudí vo veku 16 až 29 rokov v Európskej únii, ktorí zostávajú žiť s rodičmi. Obsadili sme tak tretie miesto za Chorvátskom a Maltou. Tzv. "mama hotel" využíva viac chlapcov (89,2 percent) ako dievčat (78,9 percent).

Údaje za rok 2017 vo vekovej kategórii 16 - 29 rokov
Zdroj: Európsky štatistický úrad Eurostat

​Najnižšie percento mladých žijúcich s rodičmi má Fínsko (40,8 percent chlapcov a 30,1 percent dievčat) a Dánsko (39,5 percent chlapcov a 37,9 percent dievčat). V rámci 28 krajín EÚ, ktoré monitoroval Európsky štatistický úrad Eurostat, bol podiel mladých žien žijúcich s rodičmi nižší ako podiel mladých mužov.

Najväčšie rodové rozdiely boli za rok 2017 v Bulharsku (19,3 percent rozdiel) a Rumunsku (17,2 percent rozdiel). Najmenšie nerovnosti medzi pohlaviami boli v Španielsku (5,7 percent), Švédsku (4,7 percent) a Malte (4,6 percent).

Za posledných sedem rokov sa na Slovensku počet mladých v "mama hoteloch" mierne znížil. Vo vekovej kategórii 20 až 24 rokov je však stále vysoký podiel mladých, ktorí zostávajú doma, a to až 93 percentách prípadov.

Vo vekovej kategórii 25 až 29 rokov bývajú pritom stále dve tretiny mladých s rodičmi. V porovnaní s okolitými „Mladí ľudia na Slovensku sú v tejto štatistike výraznejšie nad priemerom EÚ. Stredoškoláci vo väčšine žijú s rodičmi, a tým im vykrývajú mesačné náklady na život."

"Vysokoškoláci sa už viac osamostatňujú, aj keď nie tak ako mladí v zahraničí, a niektorí žijú na privátoch či internátoch. S tým stúpajú aj výdavky, ktoré sú spojené so stravou, ubytovaním, školou, zábavou a obliekaním. Ak si šetria peniaze, tak na rezervu, prípadne na zahraničné štúdium ako napríklad Erasmus alebo letný work&travel. Menšie našetrené sumy míňajú väčšinou na cestovanie, oblečenie a zábavu,“ povedala Lenka Buchláková, analytička.

Slovensko má pritom jeden z najnižších podielov mladých vo veku 16 až 29 rokov, ktorí sú ohrození chudobou či sociálnym vylúčením. Zo susedných krajín sa pred nami ocitla len Česká republika, ktorá má v tejto skupine 12,1 percent mladých, čo je o takmer 5 percent menej ako na Slovensku.

„V tejto štatistike na rozdiel od podielu mladých žien a mužov v "mama hoteli" neslávne vyhrávajú dievčatá nad chlapcami, ktoré sú častejšie ohrozené chudobou či sociálnym vylúčením. Dotvára to nelichotivé prvenstvo Slovenska v rámci rovnosti mužov a žien, ktoré sú na tom horšie napríklad v získavaní práce či sú menej platovo ohodnotené ako muži. Celkovo bolo mladých vo veku 16 až 19 rokov ohrozených chudobou či sociálnym vylúčením v rámci krajín EÚ v roku 2017 približne tretina, čo predstavuje takmer 22 miliónov mladých ľudí,“ doplnila Buchláková.