Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
22.09.2017, 00:01

Nenechajte sa oklamať. Týchto desať realitných chytákov je pasca na spotrebiteľa

Zoznámte sa s trikmi a podvodmi maklérov, na ktoré by ste mohli doplatiť.

Nenechajte sa oklamať. Týchto desať realitných chytákov je pasca na spotrebiteľa
Zdroj: Pixabay

Slovenský trh s realitami sa stretáva so silnou konkurenciou a tlak na výsledky núti maklérov využívať rôzne triky a podvody, aby v biznise obstáli. Na tie potom samozrejme najviac doplácajú zákazníci.

V súčasnosti patrí realitná činnosť, zo zákona definovaná ako sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, medzi viazané živnosti a mal by ju vykonávať ten, kto má na to odborné predpoklady. Ide o podmienky ako dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie (právnického, stavebného alebo architektonického smeru) alebo minimálne päť-ročná prax v tejto oblasti.

„Nájdu sa ale aj takí začínajúci realitní makléri, ktorí sa toto snažia obísť. Vystupujú ako realitní makléri, pritom živnosť nemajú, ani dostatočné vedomosti. Takí potom, žiaľ, kazia dobré meno profesii a ľudia sa potom sťažujú na neprofesionálne realitné služby,“ uvádza Zuzana Jakabíková, generálny sekretár z Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NASRK) a dodáva že realitné sprostredkovanie neupravuje žiadny špeciálny zákon, tak ako je to napr. u finančných poradcov a sprostredkovateľov, ktorí ho majú“.

Najzávažnejšie následky majú triky používané pri predaji a kúpe nehnuteľností, kedy ide spravidla o milióny. Róbert Reichbauer, výkonný riaditeľ Slovenskej realitnej agentúry nám priblížil najpoužívanejšie z nich.

​Podľa Jakabíkovej neexistuje ani komorový systém, ktorý by bol dobrým riešením z hľadiska dohľadu a eliminácie nekvalitných samozvaných maklérov, ktorí môžu bez odborných predpokladov spôsobiť značné finančné alebo právne škody.

Realitný maklér je ešte v legislatívne spojený s ochranou osobných údajov a v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, ako povinná osoba. Musí mať potrebné školenia v tejto oblasti a v boji proti praniu špinavých peňazí hlásiť neobvyklé obchodné prípady, čo nezaškolený maklér často vôbec nevie.

K 20. 09.2017 je registrovaných v živnostenskom registri SR s platným živnostenským oprávnením 35 127 podnikateľských subjektov (právnických osôb v aktívnom stave 26877, v pozastavenom stave 72, fyzických osôb v aktívnom stave 6900, pozastavenom stave 1278).

"Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť) je viazanou živnosťou, kde (okrem vyššie spomenutej odbornej spôsobilosti) na základe aplikačnej praxe živnostenských úradov neeviduje Ministerstvo vnútra SR žiadne prekážky," informuje Michaela Paulenová z tlačového odboru MV SR.

Vysoké pokuty neodrádzajú

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) eviduje za minulý rok a tento rok (do septembra 2017) 29 podaní/sťažností, z tohto bolo prešetrených 13 podnetov. Podľa zákona (č. 250/2007 z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení) je možné uložiť predávajúcemu pokutu až do výšky 66 400 eur a za najzávažnejšie nedostatky sú považované:

  • Neprijateľné podmienky, ktoré môžu byť obsiahnuté v spotrebiteľských zmluvách uzatváraných medzi spotrebiteľmi a realitnou kanceláriou. Spotrebiteľ vzhľadom na nedostatok skúseností v danej oblasti nie je schopný posúdiť charakter a možný dopad jednotlivých zmluvných podmienok na jeho práva.
  • Používanie nekalých obchodných praktík: klamlivé konanie, nedodržanie informačných povinností RK, nedodržanie povinností poskytovania služieb s odbornou starostlivosťou, odmietnutie uzavrieť zmluvu, nevrátenie rezervačnej zálohy v prípade, ak nedôjde k uzavretiu zmluvy o predaji nehnuteľnosti.
  • Pochybenie ohľadne nepredloženia splnomocnení od vlastníkov nehnuteľnosti na predaj prostredníctvom RK.

„SOI za zistené nedostatky v troch prípadoch (pokuta 6 000 eur), v jednom prípade za ukladanie neprimeraných podmienok zo strany RK, keď zmluva bola uzatvorená podľa Obchodného zákonníka a nie podľa Občianskeho zákonníka. V druhom prípade (pokuta 5 000 eur) za neprijateľné zmluvné podmienky. V treťom prípade pre porušenie povinnosti predávajúceho, podľa ktorého je povinný pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov,“ hovorí Danuša Krkošová, tlačová hovorkyňa z Ústredného inšpektorátu SOI.

Najväčším nedostatkom je chýbajúca legislatíva

"Vstup do podnikania s realitami (vykonávanie realitnej činnosti) upravuje ustanovenie živnostenského zákona prevzaté z nariadenia vlády z roku 1925. Živnostenský zákon od osoby, ktorá vykonáva realitnú činnosť požaduje len preukázanie vysokoškolského vzdelania (*uvedené vyššie) alebo úplné stredné vzdelanie. Ani jeden z požadovaných odborov vzdelania nie je špecializovaný na obchodovanie s realitami. Tento spôsob je zastaralý a neodráža súčasné potreby spoločnosti. Naše zákony dokonca nepoznajú ani pojmy ako je realitná kancelária či realitný maklér, nie to ešte rozsah ich povinností či zodpovednosť. Je to paradoxná situácia, ak si predstavíme, že realitné kancelárie a makléri narábajú často s celoživotným majetkom ľudí. Ak neexistujú zákonom stanovené požiadavky na prácu realitných sprostredkovateľov, nemôžeme sa čudovať, že kvalita služieb na realitnom trhu je veľmi rôznorodá. Realitná únia Slovenskej republiky si preto dala za cieľ pripraviť legislatívu, ktorá by obsahovala aspoň minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť realitných sprostredkovateľov, rozsah základných povinností a aj spôsob narábania s peniazmi klientov," uviedol na záver Attila Mészáros, predseda Realitnej únie SR.