Efekty cvičenia na pamäť by mohla nahradiť tabletka