Opak autizmu. Vzácny syndróm v ľuďoch vyvoláva nezvyčajne priateľské pocity