31.03.2017, 18:23

8 tipov, ako predchádzať pracovnému stresu

8 tipov, ako predchádzať pracovnému stresu
Zdroj: Pixabay

Za sebou máme ešte len tri mesiace roka a mnoho ľudí už má pocit, akoby prešiel celý. Vysoké pracovné tempo, neustále náhlenie sa za niečím a k tomu všetkému napríklad stres z podania daňových priznaní. Výsledky medzinárodných prieskumov stále poukazujú na vzrastajúci trend pracovného stresu. Ako mu predísť?

Už v roku 1992 jedno z vyhlásení OSN označovalo stres na pracovisku za „chorobu“ 20. storočia. Podporu pre toto tvrdenie možno nájsť vo viacerých štúdiách publikovaných po celom svete. „Americká psychologická asociácia si dala v roku 2012 vypracovať štúdiu. Výskumu sa zúčastnilo 1714 osôb zamestnaných na trvalý alebo čiastočný úväzok. Z výsledkov vyplýva, že v priebehu bežného pracovného dňa pociťuje napätie alebo stres 41 percent participantov. V porovnaní s obdobnou štúdiou realizovanou v roku 2011 bol zaznamenaný nárast o 6 percent, a stále to rastie,“ vysvetľuje Karol Kováč, zakladateľ Inštitútu stresu. A dnes aj Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zdôrazňuje, že záťažou spôsobenou prácou je treba zaoberať sa rovnako ako s inými zdravotnými ťažkosťami. Výskumy tiež dokazujú, že ročne sa stratí v rámci EÚ z dôvodov práceneschopnosti spôsobenej stresom súvisiacim s prácou niekoľko stoviek miliónov pracovných dní.

Prečo to tak je? „Pracovný stres môže mať rôzne príčiny: množstvo práce potrebnej vykonávať v krátkom čase, dlhodobé preťaženie bez adekvátnej regenerácie, prílišný perfekcionizmus, vysoké očakávania bez poznania svojich možností a limitov a podobne,“ dopĺňa Kováč, ktorý spolupracuje aj so slovenskou magnéziovou minerálnou vodou Gemerka. A práve magnézium je významný pomocník v boji proti stresu. Podieľa sa na vyše 300 biologických procesoch a je nevyhnutné na aktiváciu mnohých enzýmov, napríklad serotonínu - hormónu šťastia. Pravidelné pitie magnéziovej vody vhodne dopĺňa dennú potrebu životne dôležitých minerálov magnézia. Z vody sa totiž vstrebe do tela až takmer 60 percent magnézia, pričom zo stravy len 30-40 percent.

Pravidelné pitie magnéziovej vody sa preto dá brať aj ako prevencia v boji proti stresu a navodenie rovnováhy v organizme. Počas dňa zdolávame množstvo úloh, pri každej stresovej udalosti sa nás naše telo snaží pripraviť na zvládnutie tejto úlohy tak, že sa zmení dýchanie, prekrvenie svalov a do krvi sa vyplavia hormóny adrenalín a noradrenalín. „Napätie, ktoré pociťujeme, nám má pomôcť zvládnuť situáciu. Sme pripravení na „boj alebo útek“. Pri modernom spôsobe života ale nemáme kam utiecť, ani reálne bojovať a využiť napätie, ktoré sa vytvorilo, preto sa nám hromadí v tele,“ dopĺňa Kováč.

Stres má niekoľko negatívnych vplyvov na naše zdravie, často sa prejavuje zvýšenou podráždenosťou, únavou a nervozitou. Bohužiaľ, nielen stres z práce, ale aj peniaze samotné, ich nedostatok a túžba po nich, sa považujú za jednu z top príčin spôsobujúcich stres. „Rozsiahly výskum vplyvu peňazí na prežívanie šťastia potvrdil, že peniaze majú vplyv na prežívanú spokojnosť len do bodu, keď zaisťujú pokrytie základných potrieb človeku a jeho rodine. Nad touto hranicou majú na spokojnosť veľmi nízky dosah. Túžba mať viac peňazí môže viesť ľudí k prílišnému zameriavaniu sa na budúcnosť, čo vedie k určitej otupenosti vnímania prítomných okamihov a následnej nespokojnosti so svojím životom,“ vysvetľuje Kováč.

A čo teda môžeme robiť? Z jeho niekoľkoročnej praxe s ľuďmi, ktorí trpia dlhodobo pracovným stresom, vychádza niekoľko rád, ktoré sa dajú aplikovať aspoň na čiastočné zmiernenie stresu v práci vedúcemu až k celkového vyhoreniu alebo závažnejším problémom.

Ako predísť stresu v práci podľa Karola Kováča:
1. Naplánujte si čas pre intelektovo náročnú prácu.
2. Robte si prestávky v priebehu dňa.
3. Zmeňte aktivity v popoludňajších hodinách.
4. Vypracujte si skutočne dobrý „plán hry“.
5. Hýbte sa aj počas dňa.
6. Trávte večery zmysluplne.
7. Zaveďte si predvídateľný spánkový režim bez technológií.
8. Doprajte si dostatočný spánok.

Ticketportal.sk